Hankinta-asiamiehen tehtävänä on erityisesti

  • yritysten aktivointi mukaan julkisiin hankintoihin
  • yritysten konkreettinen avustaminen ja neuvonta esim. tarjousten jättämisessä ja sähköisissä järjestelmissä toimimisesta
  • yritysten informointi ajankohtaisista hankinta-asioista ja menossa olevista kilpailutuksista
  • erilaisten tilaisuuksien (esim. infojen ja hankintailtojen) järjestäminen sekä muu yhteistyö alueen toimijoiden kanssa

Uutena painotuksena toimintaan tulee keskeisten julkisten rakennushankkeiden saaminen innovaatioalustoiksi ja referenssikohteiksi paikallisille yrityksille. Tämän ohella tavoitteena on aktivoida maakunnan yrityksiä osallistumaan muissa maakunnissa toteutettaviin julkisiin hankintoihin sekä naapurimaiden (erityisesti Ruotsi, Norja, Barentsin alue) tarjouskilpailutuksiin.

Neuvonta on maksutonta ja kuuluu kaikille alueen yrittäjille. Järjestettävien yhteistilaisuuksien lisäksi hankinta-asiamies jalkautuu myös tarvittaessa yksittäisiin yrityksiin.

Hankinta-asiamiestoiminta toteutetaan 1.1.2017–31.12.2018 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n, Pohjois-Karjalan hankintatoimen, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETI Oy:n ja Pohjois-Karjalan Yrittäjien yhteishankkeena.