Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin, jotka ovat

  • yritysten tarveselvitys; haastattelututkimuksen avulla selvitetään kohdeyritysten vientitarpeet ja -potentiaali
  • vientivalmiudet, uudet liiketoimintamallit ja markkina-avaukset; järjestetään kohdemarkkinoiden esittelytilaisuuksia ja valmennus- ja työryhmätilaisuuksia vientivalmiuksien parantamiseksi, aktivoidaan yrityksiä ottamaan huomioon vientisuunnittelussa vientituotteen ympärille mahdollisesti liittyvät palvelut, selvitetään vientiä tukevia, tuotannollisen yhteistyön mahdollisuuksia, ohjataan yrityksiä osallistumaan laajempiin kv-ohjelmiin ja Business Finlandin toimenpiteisiin
  • arvoverkostot, kumppanuudet ja yritysten tunnettavuus; edistetään arvoverkostojen hyödyntämistä, verkostojen ja kumppanuuksien löytämistä ja yritysten tunnettavuuden lisäämistä. Järjestetään mm. vienninedistämismatkoja, osallistumisia kansainvälisiin tapahtumiin ja messuille

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018-31.12.2019.

Hankkeen kokonaisbudjetti 167 340 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 131 838 euroa.