Kasvuohjelman tavoitteena on nostaa fotoniikka-ala esille neljällä Euroopalle tärkeällä toimialalla, joita ovat terveysteknologia, lääketeollisuus, maatalous ja ruoka. Näillä alueilla fotoniikkapohjaisia tuotteita tekevät yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita markkinoille pyrkiessään, kuten pitkäkestoiset hyväksymisprosessit, monimutkaiset ja säännellyt puitteet sekä vaikeudet edetessä muutamien toimijoiden hallitsemille markkinoille. Nämä yritykset tarvitsevat fotoniikkaklustereiden apua ylittääkseen niin sanotun ´kuoleman laakson´ innovaatio- sekä investointivaiheen välillä. Lisäksi yritykset tarvitsevat markkinoiden asiantuntijuutta toimiessaan ei-teknologisen liiketoiminnan alueella.

Työpaketit
Työpaketti 1 – Älykkään erikoistumisen valinnat, joissa fotoniikka on mukana Euroopaasa
Työpaketti 2 – Alueellisen, kansallisen ja EU-rahoituksen yhdistäminen Euroopassa
Työpaketti 3 – SME yritysten avustaminen markkinoille pääsemisessä valituille sektoreille
Työpaketti 4 – Avoimen Innovaatioympäristön kehittäminen Euroopassa fotoniikka-alalla

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017–31.12.2019.