Hanke on Joensuun Tiedepuisto Oy:n, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteinen. Hankkeen koordinaatiovastuu on Suomen metsäkeskuksella.

Hankkeessa hyödynnetään ja jalostetaan olemassa olevia ratkaisuja, esimerkiksi Metsään.fi-palvelua, metsävarakarttoja ja muita tietotuotteita. Toteutamme ketteriä kokeiluja metsä-, virkistys- ja matkailupalveluyritysten uusiksi palveluiksi. Näitä tehdään yhdessä teknologiayritysten ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-31.12.2019.

Hankkeen kokonaisbudjetti 441 042 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 308 729 euroa.