Jokivarsialueiden toiminnallinen kehittäminen tähtäsi kohdealueiden vetovoimaisuuden lisäämisen elinkeinoelämän näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa keskitytään venäläisten ja suomalaisten yritysneuvojien ja yrittäjien yhteisten työkalujen kehittämiseen ja käyttöönottoon rajan ylittävän kaupan edistämiseksi. Hankkeen pääasiallisina rahoittajina toimivat EU sekä Suomen ja Venäjän valtiot.