GoGlobal – kasva kansainväliseksi jakaantuu kolmeen osatavoitteeseen:

  • kansainväliseen liiketoiminnan osaamisen ja valmiuksien kehittäminen konkreettisia toimenpiteitä toteuttaen
  • yrityksen ylivoimaisen asiakashyödyn löytyminen – myynti- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen
  • kansainvälisten osaajien rekrytointi – tarvitaan osaajia kasvun mahdollistajiksi

Projekti koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta:

  1. GoGlobal-ohjelma – valittujen yritysten globaalin liiketoiminnan rakentaminen
  2. Best Practice -tehopaketit – Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen ja erityisesti myynti ja markkinointiosaamisen kehittäminen – avoin kaikille kansainvälistymistä suunnitteleville tai jo kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille
  3. GoGlobal goes ICT – pilotoidaan kansainvälisen rekrytoinnin kautta tapahtuvaa osaamisen lisäämistä
    kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi ICT-yrityksissä

Hankkeen toteutusaika on 01.08.2019 – 31.07.2021.

Hankkeen kokonaisbudjetti 533 750 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 494 400 euroa.

GoGlobal kotisivut.