BlackGreen-ohjelma tuottaa tietoa biohiilen tuotteista, markkinoista, valmistuksen prosesseista ja kestävyydestä sekä raaka-aineen ja tuotteiden logistiikasta. Lisäksi projekti viestii tehokkaasti kehitystyöstä ja biohiilen mahdollisuuksista. Projekti toteutetaan Luonnonvarakeskuksen johdolla ja sen osatoteuttajia ovat Itä-Suomen Yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Business Joensuu, jotka kaikki toteuttavat hanketta merkittävällä panoksella vahvuuksiinsa keskittyen.

Business Joensuun tavoitteena on BlackGreen-projektissa synnyttää maakuntaan uutta biotalouteen liittyvää liiketoimintaa uusien tuotteiden, uusien yritysten ja kansainvälistymisen avulla. Business Joensuu pyrkii projektissa luomaan kokonaiskuvan biohiilen potentiaalisesta markkinasta eli tuotteista ja tuoteryhmistä, joissa käytetään nykyisin fossiilista hiiltä tai jo sitä korvaavaa biohiiltä. Projektissa pyritään tunnistamaan potentiaalisimmat ensi vaiheen volyymituotteet sekä lupaavimmat korkeamman jalostusarvon tuotteet ja tuoteryhmät sekä niiden raaka-ainevaatimukset ja kustannustehokkaat toimitusketjut. Lisäksi Business Joensuu viestii biohiilen mahdollisuuksista ja järjestää yrityksille suunnattuja kohdennettuja tilaisuuksia osana BlackGreen-hanketta.

Lisätietoa Pohjois-Karjalan biohiiliohjelmasta: https://blackgreen.karelia.fi

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2021 – 28.2.2023.

Hankkeen kokonaisbudjetti 609 360 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitus on 487 488 euroa.