Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on yritysten kasvun ja työvoiman saannin tukeminen pilotoimalla uudenlaisia kansainvälisiä rekrytoinnin muotoja. Projektissa mallinnetaan International House of Joensuu -palvelukokonaisuus, joka tukee kansainvälisten osaajien sijoittautumista alueelle, lisää alueen elinvoimaa, parantaa alueen houkuttelevuutta kansainvälisesti sekä luo yhteisen alueen brändiä ja vetovoimatekijöitä hyödyntävän kv-rekrymarkkinoinnin konseptin.

Projektin toimenpiteet

Projekti jakautuu kolmeen työpakettiin:

TP1: Kansainvälisten osaajien pilottirekrytointi (toteutusvastuu: Business Joensuu)

TP2: International House of Joensuu -toimintamallin kehittäminen ja pilotointi (toteutusvastuu: Joensuun kaupunki)

TP 3: Maakunnan yhteisen kv-rekrymarkkinoinnin konseptin suunnittelu ja toteutus (toteutusvastuu: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)

Tulokset

Become Karelian! -projektin tuloksena 12 paikallisesti toimivaa yritystä saa uusia työntekijöitä ulkomailta ja arvioilta 25 ulkomaalaista työllistyy Pohjois-Karjalan yrityksiin. Projektin aikana kehitetään kansainvälisten osaajien houkutteluun tarkoitettu kokonaisuus. Kaikkiaan projektin toimenpiteisiin ja tapahtumiin arvioidaan osallistuvan yhteensä noin 130 henkilöä.

Projektin budjetti

ESR rahoitus 537 731€.

Projektin toteutusaika on 1.4.2020 – 30.11.2022.