Avainteknologiat mahdollistavat uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamisen, vähähiilisyyden todellisen yleistymisen sekä resurssitehokkaan luonnonvarojen hyödyntämisen. Avainteknologiat tuovat teknologisen ratkaisun toimialarajapinnoilla ja esimerkiksi biotaloudessa oleviin haasteisiin ja ongelmiin.

Pohjois-Karjalan teknologinen ja teollinen toiminta leimautuu voimakkaasti alihankintaan ja matalan jalostusasteen tuotteiden tuottamiseen ja vientiin. Teollisuuden kilpailukyky ja uusiutuminen sekä uusien tuotteiden kehitys perustuvat tulevaisuudessa entistä enemmän avainteknologioiden varaan. Pohjois-Karjalalla olisi mahdollisuus kehittyä fotoniikassa yhdeksi Euroopan johtavista alueista, ja maakunnassa on potentiaalia löytää uusia tuotantoa merkittävästi muuttavia teknologioita.

Hankkeen toteutusaika on 16.6.2014-15.6.2017.