Projektilla tavoitellaan isoja ja keskisuuria asiakaspalvelukeskuksia, jotka sijoittuessaan seudulle voivat kasvaa merkittäviksi toimijoiksi ja luoda työpaikkoja. Tavoitteena on myös Joensuun seudun vahvistaminen asiakaspalveluliiketoiminnan keskittymänä, joustavien työmahdollisuuksien tarjoaminen opiskelijoille sekä Joensuun kiinnostavuuden lisääminen opiskelijakaupunkina.

Projektin toimenpiteet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

Asiakaspalvelukeskusten saaminen muualta Joensuun seudulle

Uudenlaisen viestintä-, markkinointi- ja sijoittumismateriaalin tuottaminen

Palvelut sijoittuville asiakaspalvelukeskuksille

Alueellisten sijoittumispalveluverkostojen kehittäminen

Projektin tuloksena Joensuun seudulle on sijoittunut 2 kpl uusia isoja ja keskisuuria asiakaspalvelukeskuksia, lisäksi sijoittumispäätöksiä on yhteensä 2.  Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on tiivistä ja asiakaspalvelukeskukset tarjoavat opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyö- sekä pitkä- ja lyhytkestoisia työmahdollisuuksia. Joensuun seutu on vahvistunut asiakaspalveluliiketoiminnan keskittymänä.

Projektin toteutusaika on 1.1.2021 – 30.6.2022.

Projektin kokonaisbudjetti 180 680 € euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 144 544 €