Business Joensuu toimii seitsemän kunnan, 120 000 asukkaan ja 6 500 yrityksen seudulla. Yhtiö tarjoaa palveluita yritysten käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen, sekä Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita. Lisäksi Business Joensuu tuottaa eri toimialojen kasvu- ja kilpailukykyohjelmia, jotka luovat yrityksille parhaat edellytykset toimia Joensuun alueella. Vastaamme asiakastarpeisiin hyvällä sykkeellä, ammattitaitoisesti ja tuloksellisesti.

Työskentelemme kanssasi hyvällä sykkeellä yrityksesi matkalla menestykseen.

Business Joensuu -tiimi

 

Ota suora yhteys yritysasiantuntijaamme ja aloita matkasi menestykseen!

BUSINESS-PÄIVYSTYS
010 419 8011
ma – pe klo 9 – 17

Business Joensuu Oy on useiden erilaisten projektien toteuttaja, hallinnoija ja rahoittaja. Projektit ovat alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä, ja useimmat niistä rahoitetaan EU:n rakennerahaston kautta. Tutustu projekteihimme.

Business Joensuu Oy:n hallituksessa ovat mukana:

 • Sami Laitila, Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen; matematiikan ja fysiikan lehtori, Joensuun lyseon lukio (Business Joensuun hallituksen puheenjohtaja)
 • Satu-Sisko Eloranta, Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen, työllisyyskoordinaattori, Joensuun kaupunki
 • Johannes Lasaroff, toiminnanjohtaja, Joensuun Yrittäjät ry
 • Kimmo Tanskanen, hallituksen puheenjohtaja, Solenovo Oy
 • Markku Hauta-Kasari, varadekaani ja professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Pia Hiltunen, talous- ja hallintojohtaja, Karelia ammattikorkeakoulu Oy
 • Jarmo Paakkunainen, toimitusjohtaja, Outokummun Metalli Oy

Vahvistamme yritysten mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen toimimalla aktiivisesti sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa.

Bioenergia ry
https://www.bioenergia.fi/

Congress Network Finland ry
https://cnf-ry.fi/

European Association of Development Agencies (EURADA)
http://www.eurada.org/

Finnish Business Angels Network (FiBAN)
https://fiban.org/

International Association of Science Parks and Areas of Innovation – IASP
https://www.iasp.ws/

Finnish Chamber of Commerce in Hong Kong
http://www.finncham.com.hk/

Photonics Finland
https://www.photonics.fi/

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
https://www.finsve.com/

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry
https://www.svkk.fi/

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari (AHK Finnland)
https://ahkfinnland.de/fi/

Pohjois-Karjalan Kauppakamari
https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi/

Pohjois-Karjalan yrityskummit ry
https://www.yrityskummit.fi/fi/pohjois-karjala

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry
https://www.yrittajat.fi/pohjois-karjalan-yrittajat

Suomen Yrittäjät
https://www.yrittajat.fi/

Muoviyhdistys ry
http://www.muoviyhdistys.fi/

Rakli ry
https://www.rakli.fi/

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
https://www.sekes.fi/

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry
https://ita-suomi.hallituspartnerit.fi/

Suomen Uusyrityskeskukset ry
https://www.uusyrityskeskus.fi/

Virta – Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry
http://www.joensuunvirta.fi/

Green Office Business Joensuu on Green Office -toimisto. WWF Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Lisätietoja Green Office -järjestelmästä: www.wwf.fi/greenoffice

Business Joensuu Oy:n turvallisuuspolitiikka
Turvallisuuspolitiikka määrittelee Business Joensuu Oy:n turvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Turvallisuus on osa Business Joensuu Oy:n strategiaa ja toiminnan laatua. Turvallisuustyö nähdään osana päivittäistä toimintaa. Vuokralaisten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden erilaiset turvallisuustarpeet asettavat Business Joensuu Oy:n tietojen hallinnalle korkeat vaatimukset.
1. Turvallisuuden, sen yleistavoitteiden, soveltamisalan ja merkityksen määrittely
 • Turvallisuusperiaatteilla Business Joensuu Oy:n johto määrittelee turvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Turvallisuus on kiinteä osa Business Joensuu Oy:n koko toiminnan varmistamista ja kehittämistä.
 • Business Joensuu Oy:n turvallisuustyön päämäärä on turvata oma sekä vuokralaisten toiminnalle tärkeät osa-alueet: henkilöstö, omaisuus, maine sekä ennalta varmistaa toiminnan häiriöttömyys. Turvallisuustyössä otetaan huomioon Business Joensuu Oy:n rooli kiinteistönvuokraajana sekä strategisesti tietoa jakavana ja välittävänä organisaationa.
2. Turvallisuuden tavoitteita ja periaatteita
 • Business Joensuu Oy:n tavoitteena on, että turvajärjestelyt ovat hyvää kansallista ja kansainvälistä tasoa. Jokainen Business Joensuu Oy:n kiinteistössä toimiva on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan yhteisestä turvallisuudesta.
 • Turvallisuus on Business Joensuu Oy:n toiminnan jatkuvuuden kannalta strateginen tavoite.
 • Business Joensuu Oy:n tavoitteena on myös ottaa huomioon vuokralaisten ja muiden asiakkaiden erilaiset turvallisuustarpeet.
3. Puitteet valvontatavoitteiden ja turvamekanismien asettamiselle
 • Turvallisuuden toteuttamisen perusta on tämä Business Joensuu Oy:n kirjallinen turvallisuuspolitiikka, joka annetaan tiedoksi jokaiselle henkilökunnan jäsenelle ja kiinteistönkäyttäjälle. Turvallisuuspolitiikka on esitetty Business Joensuu Oy:n kotisivuilla osoituksena turvallisesta ja luotettavasta yhteistyökumppanista.
 • Turvallisuuden tavoitteiden saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka tapahtuu hallinnollisten, fyysisten ja teknisten ratkaisujen avulla. Business Joensuu Oy:n turvallisuuden kehittämistarpeiden ja -tavoitteiden määrittelemiseksi Business Joensuu Oy:n tietoturvallisuusriskit kartoitetaan säännöllisin väliajoin.
 • Turvaperiaatteiden ja riskikartoituksen pohjalta laaditaan Business Joensuu Oy:n tietoturvasuunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisesti.
4. Lainsäädäntöön, määräyksiin ja sopimuksiin sisältyvien vaatimusten noudattaminen
 • Business Joensuu Oy noudattaa turvallisuuspolitiikan toteutuksessa yrityksen työsuojelusuunnitelmaa ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteistyökumppaneiden osalta noudatetaan keskeisten kumppanien kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka eivät saa olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa.
5. Tietoturvallisuuden toimintapolitiikkaa tukevia asiakirjoja
 • Business Joensuu Oy:n turvallisuusopas antaa käytännön keinoja ja ohjeita kiinteistön turvallisuuden takaamiseksi.