Valmennuksen aikana käydään läpi aihetta koskeva tutkimustieto ja parhaat käytännöt, joiden
avulla päästään miettimään myös osallistujayrityksissä vaadittavia toimenpiteitä.

Valmentajana toimii työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Juho Toivola,Juho Toivola joka on Suomen kokenein ja tunnetuin rekrytointialan täydennys- ja jatkokouluttaja. Juho tunnetaan erityisesti sosiaalisen median taitajana. Hän on yksi seuratuimmista suomalaisista LinkedIn-palvelussa, ja on toiminut suunnannäyttäjänä myös siinä, miten esim. Facebookia ja
Instagramia tänä päivänä käytetään Suomessa rekrytoinnin työkaluina. Juho tuntee ja oivaltaa nopeasti erilaisten yritysten erilaiset tilanteet eikä koita tarjota samaa vakioratkaisua kaikille. Hänen koulutuksiaan ja valmennuksiaan on kiitelty paitsi käytännönläheisinä ja hyödyllisinä, niin myös hauskoina ja lämminhenkisinä. Juho seuraa aikaansa ja päivittää valmennuksiaan jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.

Juho on järjestänyt urallaan satoja koulutuksia rekrytointiin ja työnantajakuvatyöhön liittyen, ja kouluttanut satoja rekrytoinnin ammattilaisia työhönsä. Hänet palkittiin vuoden 2019
Rekrygaalassa vuoden rekrytointialan kehittäjänä. Konsultti- ja kouluttajatyön lisäksi Juho on tehnyt uraa isojen työnantajien palveluksessa. Hän on mm. työskennellyt rekrytoinnista, työnantajabrändistä, työvoimasuunnittelusta ja resursoinnista vastaavana johtajana Finnairilla ja Elisalla.

1. päivä: Vetovoima
– työnantajakuvan nykytila ja tavoitetila
– työnantajakuvan kehittämisen eri työkaluja
– muut vetovoimaan vaikuttavat tekijät
– ihmisten voima: työntekijälähettilyys ja suositteleminen

2. päivä: Pitovoima
– mikä sitouttaa: hygienia-, kilpailu- ja erottautumistekijät?
– työsuhteen elinkaaren eri tapahtumat pitovoiman osatekijöinä
– kulttuurin johtaminen ja sisäinen työnantajamielikuva
– työntekijäymmärrys pitovoiman polttoaineena

Valmennuksen mahdollistaa Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy. Lisäksi osallistujilta peritään 100 € osallistumismaksu/osallistuva henkilö.

Lisätietoja valmennuksesta: Satu-Minna Piiroinen, satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi, p. 0400 287 787