Valmennuksen aikana käydään läpi aihetta koskeva tutkimustieto ja parhaat käytännöt, joiden
avulla päästään miettimään myös osallistujayrityksissä vaadittavia toimenpiteitä.

Työpajan valmentajana toimii kokenut työ- ja organisaatiopsykologi ja rekrytointikouluttaja Juha Toivola. Juholla on poikkeuksellisen laaja osaaminen rekrytoinnin eri osa-alueilta, hän on toteuttanut tuhansia rekrytointeja ja kouluttanut myös kymmeniä rekrytoijia työhönsä. Hänen valmennuksiaan on kiitelty paitsi hyödyllisinä, myös hauskoina. Juho palkittiin vuonna 2019 Vuoden rekrytointialan kehittäjänä.

1. päivä: Vetovoima
– työnantajakuvan nykytila ja tavoitetila
– työnantajakuvan kehittämisen eri työkaluja
– muut vetovoimaan vaikuttavat tekijät
– ihmisten voima: työntekijälähettilyys ja suositteleminen

2. päivä: Pitovoima
– mikä sitouttaa: hygienia-, kilpailu- ja erottautumistekijät?
– työsuhteen elinkaaren eri tapahtumat pitovoiman osatekijöinä
– kulttuurin johtaminen ja sisäinen työnantajamielikuva
– työntekijäymmärrys pitovoiman polttoaineena

Valmennuksen mahdollistaa Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy. Lisäksi osallistujilta peritään 100 € osallistumismaksu/osallistuva henkilö.

Lisätietoja valmennuksesta: Satu-Minna Piiroinen, satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi, p. 0400 287 787