Tervetuloa Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja verkostoituminen -webinaariin torstaina 24.11.2022 kello 9.00–12.00

Webinaari, jonka järjestävät Geologian tutkimuslaitos GTK ja Lapin liitto, toteutetaan TEAMS:n kautta ja linkki lähetetään osallistujille kaksi päivää ennen tapahtumaa.

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään maanantaina 21.11.2022 täältä

Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja viimeaikaiset maailmanpolitiikan myllerrykset ovat tuoneet selkeästi esiin sen, että on ensiarvoisen tärkeää kasvattaa Euroopan unionin raaka-aineomavaraisuutta. Itä- ja Pohjois-Suomi yhtenä EU:n malmipotentiaalisimpana alueena voi vastata esitettyyn haasteeseen ja alueen maakunnilla on yhteinen intressi kaivostoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tätä tukemaan tuotettiin Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelma 2021–2024 – vahvuutena vastuullinen kaivannaisala, jonka toimeenpano perustuu yhdessä sovittuun tekemiseen. Toimintasuunnitelman visiona 2030 on vahvistaa alueen kaivannaisalan vastuullista kehittämistä huomioiden alueen maantieteelliset ja kansalliset erityispiirteet sekä kannustaa paikallisia asukkaita osallistumaan kaivannaisalan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Itä- ja Pohjois-Suomi haluaa olla vastuullisen kaivannaistoiminnan kansainvälisesti tunnistettu osaaja ja edelläkävijä.

Itä- ja Pohjois-Suomen vahvuus perustuu maakunnissa tapahtuvaan erikoistumiseen ja perinteeseen tehdä yhteistyötä. Tämä tulee hyödyntää myös Itä- ja Pohjois-Suomen vastuullisen kaivannaisalan kehittämisessä. Vain yhdessä pystymme maksimoimaan vihreän siirtymän mahdollisuudet ja vastaamaan sen mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Samalla kun kehitämme Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välistä yhteistyötä ja toimijoiden verkostoitumista, panostamme myös maakuntien erikoistumiseen. Yhdessä tekeminen ei ole vain yhteisiä hankkeita tai toimenpiteitä, vaan myös maakuntien sisäisen erityisosaamisen vahvistamista eli Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisten ”Vastuullinen Kaivannaisalan Innovaatiokeskittymien” kehittämistä (maakunnalliset toimijat yhdistävä yhteistyömalli, joka voi olla klusteri, innovaatioklusteri, verkosto tai joku muu yhteistyömalli).

GTK:n ja Lapin liiton johdolla ollaan käynnistämässä toimintasuunnitelman mukaista Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhdessä tekemisen ja kehittämisen osiota, joka käynnistyy IP-kaivannais-TP:llä.

Webinaarin tavoitteena on:

  • Luoda tilannekatsaus Itä- ja Pohjois-Suomen rooliin EU omavaraisuusasteen kasvattamisessa, päivittää alueen yhteistyön ja toimialan kansallinen tilanne
  • Avata kansainvälisten verkostojen ja yhteistyöfoorumien merkitystä kaivannaisalan kehittämisessä (EIT- RawMaterials, ERMA, S3P mining industry ja OECD)
  • Synergisen ja täydentävän rahoituksen mahdollisuudet kaivannaisalan kehittämisessä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella – kokemuksia EU rahoituksen hyödyntämisestä ja tulevista mahdollisuuksista
  • Toimintasuunnitelman käytännön toimeenpano tukemaan yhteistyötä ja vastuullisten kaivannaisalan innovaatiokeskittymien kehittymistä tukemaan maakunnallisia erityisosaamisia

Webinaarin ohjelma: 

9.00–9.10 Tervetuloa ja GTK:n terveiset Saku Vuori, johtaja, tiede ja innovaatiot/Olli Breilin, johtaja, operatiivinen toiminta, GTK
9.10–9.20 Webinaarin tarkoitus ja Lapin kaivannaisalan yhteistoiminnan kehittäminen -hankkeen esittely projektipäällikkö Hannu Panttila, GTK
9.20–10.20 Itä- ja Pohjois-Suomen rooli EU:n raaka-aineomavaraisuuden kasvattamisessa. Paneelikeskustelu sekä aikaa osallistujien kysymyksille ja keskustelulle:

Miksi Itä- ja Pohjois-Suomi on merkittävä alue?

  • Miten yhteistyöllä edistämme Itä- ja Pohjois-Suomen vastuullista kaivostoimintaa?
  • Mitkä ovat merkittävimmät panostukset kaivosalan kansallisessa kehittämisessä?
  • Miksi on tärkeää olla mukana EU-tason kaivannaisalan yhteistyöverkostoissa ja konsortioissa?
  • Miten voisimme Itä- ja Pohjois-Suomen alueella paremmin hyödyntää EU-tason yhteistyötä?

Panelisteina: Asko Käpyaho (tulosyksikön päällikkö, Mineraalitalouden ratkaisut, GTK),  Mika Riipi (maakuntajohtaja, Lapin liitto), Heino Vasara (kaivosalan toimialapäällikkö, Lapin ELY-keskus), Hanna Junttila (Business Development Manager, European Institute of Technology RawMaterials (EIT RM)) sekä Ilkka Nykänen  (Smart specialisation partnership on Mining Industry (S3P Mining Industry), Business Joensuu). Fasilitoija Kristiina Jokelainen (erityisasiantuntija, SmartNorth Oy). 

10.20–10.30 Kahvitauko
10.30–11.10 EU-rahoituksen hyödyntäminen Itä- ja Pohjois-Suomen vastuullisen kaivannaisalan kehittämisessä – esimerkkejä onnistumisista ja mahdollisuuksista:

Fasilitoitu keskustelu: Pertti Sarala (professori, Oulu Mining School), Juha Kaija (eritysasiantuntija, GTK), Hannu Kähkölä (osaamisaluejohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu), Maarit Kokko (ecosystem lead, IPCEI, Business Finland), EIT RM:n rahoitusmahdollisuudet – (Hanna Junttila, Business Development Manager, European Institute of Technology RawMaterials (EIT RM)). Fasilitoija Kristiina Jokelainen. 

11.10 – 12.00 Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelma 2021–2024 – vahvuutena vastuullinen kaivannaisala. Käytännön toimeenpano tukemaan yhteistyötä ja vastuullisten kaivannaisalan maakunnallisia erityisosaamisia.

Fasilitoitu keskustelu Lapin maakuntajohtaja Mika Riipin ja GTK:n projektipäällikkö Hannu Panttilan johdolla olemassa olevien verkostojen ja yhteistyön hyödyntämisestä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kaivannaisalan yhteistyön kehittämisessä ja toimintasuunnitelman käynnistämisessä.

 

Teams-linkki, ohjeistus ja kysymykset lähetetään rekisteröityneille osallistujille kaksi päivää ennen webinaarin alkua.

 

Lisätietoa webinaarista:

Hannu Panttila, geologi, vesiratkaisut, Geologian tutkimuskeskus GTK
hannu.panttila@gtk.fi

Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto
mika.riipi@lapinliitto.fi