Työpajan sisältö:

Web-analytiikan perusteet

  • Mitä hyötyä on web-analytiikasta
  • Mitä voidaan mitata ja mitä ei

Google Analyticsin perustoiminnot

  • Käyttöliittymään tutustuminen, omat asetukset
  • Tärkeimmät termit ja käsitteet

Google Analyticsin raporttien käyttö

  • Tärkeimpiin raportteihin tutustuminen
  • Tulosten tarkastelu kohderyhmittäin

Google Analytics mainonnan apuna

  • Kampanjoiden seuranta, liikenteen lähteiden arviointi
  • Kävijätietojen hyödyntäminen mainonnan kohdentamisessa
  • Huomioitavat lait mittauksessa ja tietojen käytössä

Työpajan vetäjänä on Mirkka Tajakka Quru Oy:ltä. Työpaja on tarkoitettu erityisesti mikro- ja pienyrityksille. Työpajaan mahtuu mukaan 25 ensin ilmoittautunutta. Osallistujat tarvitsevat oman tietokoneen mukaan. Ilmoittautuneet saavat ohjeistuksen tarvittavien asennusten tekemiseksi ennen työpajaa.

Hinta: 80 €

Ilmoittautuminen: 23.10. mennessä osoitteessa https://bit.ly/2OqFclY.

Kysy lisää: Säde Lind, sade.lind@karelia.fi, 050 325 9851
Koulutuksen järjestää KoDa – Kokonaisvaltainen datan hallinnointi ja hyödyntäminen -hanke.

Kutsu Google Analytics 29.10.2019