Tule mukaan Business Joensuun Tulevaisuustaajuus-työpajaan! Pääset haastamaan totuttuja käsityksiä tulevaisuudesta, visioimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tunnistamaan keinoja toivotun tulevaisuuden tekemiseksi yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työpajassa sovelletaan Sitran kehittämää Tulevaisuustaajuus-menetelmää toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseksi. Menetelmän avulla haastetaan totuttuja tulevaisuusoletuksia, kuvitellaan toivottuja tulevaisuuksia ja pohditaan keinoja toivotun tulevaisuuden toteuttamiseen.

Työpajan kesto on neljä tuntia. Osallistuminen ei edellytä ennakointiosaamista, ja on avoin kaikille. Työpajaan ilmoittautuneille lähetetään ennakkotehtävä ennen työpajaa.

Työpajan vetäjinä toimivat kokeneet ennakointi- ja innovaatioalan asiantuntijat Impaktista ja VTT:ltä:

FM Minna Halonen toimii tutkijana Future-proof Societies -tiimissä VTT:llä. Hänen ydinosaamistaan ovat ennakoinnin laadulliset ja osallistavat menetelmät sekä jaetun ymmärryksen muodostamisen prosessit, joita hän on soveltanut tutkimushankkeissa ja asiakastoimeksiannoissa useilla aihealueilla (mm. työn tulevaisuus, ilmastonmuutos, energia, älykkäät kaupungit). Minnan keskeinen kiinnostuksen kohde on organisaatioiden ja yksilöiden ennakointikyvykkyyden vahvistaminen yhdistämällä ennakointi-ja kasvatustieteellistä osaamista. Minnalla on ylempi korkeakoulututkinto soveltavasta maantieteestä. Hän opiskelee työn ohessa aikuiskasvatustieteen maisteriksi Turun yliopistossa. Minnalla on opettajan pätevyys.

FT Sofi Kurki työskentelee erikoistutkijana VTT:llä yritysennakoinnin ja strategian tutkimusryhmässä. Sofi on tutkinut sosio-teknisen kehityksen pitkiä aaltoja erityisesti ennakoinnin näkökulmasta. Sofilla on laaja ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmien tuntemus, ja hän on opettanut tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä mm. Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa. Sofi on väitellyt tulevaisuudentutkimuksen oppiaineesta Turun yliopistosta, aiheenaan ennakointikäytänteiden kehitys ja ennakoinnin uudet muodot organisaatioiden ennakoinnin kontekstissa. Sofilla on laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan tehtäviin.

KM Mikko Järvilehto on Impaktin perustaja ja toimitusjohtaja. Mikko on erikoistunut innovaatiojohtamiseen, joukkoistamiseen, haastekilpailuihin sekä hackathoneihin. Järvilehto on järjestänyt yli 150 innovaatiokilpailua 17 vuoden aikana eri aloilla, niin globaalien organisaatioiden, julkisen sektorin toimijoiden kuin pienten kasvuyritysten kanssa. Mikolla on KM tutkinto Oulun yliopistosta ja hän on FT tohtorikoulutettava Turun kauppakorkeakoulussa.

Tulevaisuustyöpajan mahdollistaa Business Joensuun Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy.