Webinaarissa käydään lyhyesti läpi ajankohtainen tietoa palkkatuen ja kuntalisän periaatteista ja näiden tukien hakemiseen liittyvät käytännön asiat esim. millaisissa tilanteissa palkkatukea ja kuntalisää kannattaa hakea ja millainen on hakuprosessi. Webinaarin asiantuntijoina toimivat TE-toimiston ja Joensuun kaupungin edustajat, joten saat ajantasaisen ja kattavan tiedon rekrytoinnin rahoituksesta. Webinaarin jälkeen on mahdollista keskustella myös osallistujien omista rekrytointiasioista tai varata aika Business Joensuun asiantuntijalle.

Webinaarin mahdollistaa Business Joensuun Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti ja se toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin työllisyyspalveluiden ja Pohjois-Karjalan TE-toimiston kanssa. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy.