Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen osallistumispyyntö julkaistiin 6.2.2022 osoitteessa hankintailmoitukset.fi. Ensimmäisen kierroksen osallistumishakemuksia otetaan vastaan 28.2.2022 saakka. Infotilaisuudessa on tarkoitus perehtyä itse osallistumispyyntöön, mutta tilaisuuden painopiste on käydä läpi osallistumishakemuksen jättäminen käytännön tasolla.

Tilaisuuteen osallistujia suositellaan tutustumaan alustavasti osallistumispyyntöön ja sen liitteisiin. Jos sinulla on tarkoitus jättää osallistumishakemus tähän osallistumispyyntöön, suosittelen sinua hankkimaan valmiiksi osallistumishakemukseen tarvittavat liitteet (lista tämän tekstin alaosassa). Tilajaavastuulain mukaiset liitteet saa hankittua kätevästi myös Luotettava kumppani -palvelusta.

Tilaisuuden päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä hankintaan liittyen. Myös ennakkokysymyksiä on mahdollista jättää ilmoittautumisen yhteydessä.

Infotilaisuus on avoin kaikille hankinnasta kiinnostuneille. Teams-linkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille 15.2.2022 aamupäivällä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin. Tilaisuus on maksuton. Tilaisuudessa puhujana on Business Joensuun julkisten hankintojen yritysasiantuntija Pinja Konttinen.

HUOM! Osallistumispyyntöön liittyviä kysymyksiä on mahdollista jättää myös suoraan hankintayksikölle osoitteessa tarjouspalvelu.fi. Jätä kysymyksesi viimeistään 15.2.2022, jotta saat kysymykseesi vastauksen ennen osallistumishakemuksen jättöpäivää (28.2.2022).

Linkki tarjouspalveluun: https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=3&g=fed36a0c-f0e6-4061-ad20-9256d3ef2526&tpID=376629

———————————————————————-

OSALLISTUMISHAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET:

Tilaajavastuulain mukaiset liitteet (mikäli et kuulu Luotettava kumppani -palveluun):
– Kaupparekisteriote
– Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty
– Sovellettavan työehtosopimuksen nimi, ja mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista
– Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (esim. työterveyshuoltosopimus)
– Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä (koskee vain ulkomaisia yrityksiä)

Muut liitteet:
– Selvitys palveluntuottajan käyttämistä alihankkijoista
– Henkilötietojen käsittelyn ehdot sis. palveluntuottajan täydentämä Henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus (valmis liitepohja osallistumispyynnön liitteenä)
– Palveluntuottajan tietosuojaseloste
– Selvitys palveluntuottajan työ- ja päivätoiminnan järjestämisestä (koskee palveluluokkia nro. 2, 3, 5, 6, )
– Selvitys henkilöstön erityisosaamisesta koskien psykiatrista ja mielenterveys- tai päihdetyötä. Valmis liitepohja osallistumispyynnön liitteenä (koskee palveluluokkia nro. 7 ja 8)
– Omavalvontasuunnitelma
– Lääkehoitosuunnitelma
– Turvallisuussuunnitelma
– Henkilöstöluettelo (valmis liitepohja osallistumispyynnön liitteenä)
– Lupatodistus tehostettua palveluasumista koskien sosiaalisen asumisen asiakasryhmille (koskee siis vain tehostetun palveluasumisen tarjoajia)
– Rekisteröintitodistus siitä, että palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen antajien rekisteriin palveluasumista koskien sosiaalisen asumisen asiakasryhmille (koskee siis vain palveluasumisen ja tuetun asumisen tarjoajia)
– Selvitys lääkäripalvelujen järjestämisestä (jos palveluntuottaja järjestää lääkäripalvelut laatuvertailuperusteena tai tehostetun palveluasumisen vaativan tuen vähimmäisvaatimuksena)
– Mikäli yksikkö tuottaa lääkäripalvelut itse omana toimintana, ladattava lääkäripalvelujen tuottamista koskeva yksikön lupatodistus (jos palveluntuottaja järjestää lääkäripalvelut laatuvertailuperusteena tai tehostetun palveluasumisen vaativan tuen vähimmäisvaatimuksena)
– Mikäli yksikkö hankkii lääkäripalvelut alihankintana yritysmuotoiselta palveluntuottajalta, ladattava yritysmuotoisen lääkäripalvelujen tuottajan lääkäripalvelujen tuottamista koskeva lupatodistus)