Työpajan valmentajana toimii työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Juho Toivola,Juho Toivola joka on Suomen kokenein ja tunnetuin rekrytointialan täydennys- ja jatkokouluttaja. Juho tunnetaan erityisesti sosiaalisen median taitajana. Hän on yksi seuratuimmista suomalaisista
LinkedIn-palvelussa, ja on toiminut suunnannäyttäjänä myös siinä, miten esim. Facebookia ja
Instagramia tänä päivänä käytetään Suomessa rekrytoinnin työkaluina. Juho tuntee ja oivaltaa nopeasti erilaisten yritysten erilaiset tilanteet eikä koita tarjota samaa vakioratkaisua kaikille. Hänen koulutuksiaan ja valmennuksiaan on kiitelty paitsi käytännönläheisinä ja hyödyllisinä, niin myös hauskoina ja lämminhenkisinä. Juho seuraa aikaansa ja päivittää valmennuksiaan jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.

Juho on järjestänyt urallaan satoja koulutuksia rekrytointiin ja työnantajakuvatyöhön liittyen, ja kouluttanut satoja rekrytoinnin ammattilaisia työhönsä. Hänet palkittiin vuoden 2019
Rekrygaalassa vuoden rekrytointialan kehittäjänä. Konsultti- ja kouluttajatyön lisäksi Juho on tehnyt uraa isojen työnantajien palveluksessa. Hän on mm. työskennellyt rekrytoinnista, työnantajabrändistä, työvoimasuunnittelusta ja resursoinnista vastaavana johtajana Finnairilla ja Elisalla.

Työpajan aikana harjoitellaan käytännössä sosiaalisen median eri käyttötapoja rekrytoinnissa,
osallistujien omia rekrytointeja eteenpäin työstäen. Työpajan aikana nauhoitetaan ja julkaistaan videomuotoista sisältöä sosiaaliseen mediaan. Työpajasta saa eniten irti, mikäli osallistujalla on käynnissä oleva tai juuri käynnistymässä oleva rekrytointi, johon liittyen työpajassa voidaan työskennellä. Käynnissä oleva rekrytointi ei kuitenkaan ole ehdoton edellytys osallistumiselle, mikäli aihe on muuten kiinnostava ja tärkeä.

Työpaja jakaantuu kahteen päivään: sosiaalisen median eri käyttötapoja käsittelevään
ensimmäiseen työpajapäivään ja videoiden käyttöön keskittyvään toiseen työpajapäivään.

Ohjelma:

Somepäivä
– eri sosiaalisen median kanavat – mitä kannattaisi käyttää?
– profiilit kuntoon: miten profiilisivuja voi hyödyntää rekrytoinnissa
– työntekijöiden henkilökohtainen someaktiivisuus rekrytoinnin supervoimana
– sosiaalisen median eri käyttötavat rekrytoinneissa

Videopäivä
– eri vaihtoehtoja videoiden tekemiseen
– videotuotannon sudenkuoppien välttäminen
– tehdään video
– videoiden jakelu ja jatkohyödyntäminen

Valmennuksen mahdollistaa Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy. Lisäksi osallistujilta peritään 100 € osallistumismaksu/osallistuva henkilö.

Lisätietoja valmennuksesta: Satu-Minna Piiroinen, satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi, p. 0400 287 787