Verkostot

  • Alueelliset koulutusvientiverkostot – hyödyt ja orkestroituminen
  • Kansalliset ja kansainväliset verkostot – tarve ja johtaminen
  • Innovaatio- ja liiketoimintaverkostot

Yhteinen tarjooma ja liiketoimintamallit

  • Mikä on liiketoiminta-alue ja miten sitä voi käyttää tarjooman jäsentelyyn?
  • Mikä on Joensuun koulutusvientiorganisatioiden palvelutarjooma?
  • Canvas –liiketoimintamalli – miten sitä voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja orkestroinnissa?

Sopimukset

  • Millaisia sopimuksia koulutusviennissä tarvitaan?
  • Mitä sopimuksiin kannattaa kirjata ja mitä niissä tulee välttää?

Kouluttajana toimii Soprano Oyj:n Timo Juntunen.

Timo on toiminut vuosina 2004-2010 EduClusterin edeltäjän UniServices Oy:n toimitusjohtajana ja sen jälkeen 2010-2018 Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusvientijohtajana ennen siirtymistään pörssiyhtiö Soprano Oyj:n koulutusvientiyksikön, MIF Academy:n johtajaksi.

Timo on toiminut vuosinen 2006-2008 aikana Keski-Suomen koulutusvientiklusterin kehittämisprojekteissa ja vuosien 2008-2010 aikana kansallisen klusterihankkeen työryhmissä ja selvitystehtävissä. Hän on toiminut myös kansainvälisissä ICT-klusterihankkeissa projektipäällikkönä.

Timo on toiminut kansainvälisten kehityksen rahoittajien laajojen opetussektorin kehittämishankkeiden johtajana ja tiiminvetäjänä kentällä.

Timo on osallistunut vuodesta 2004 lähtien monipuolisesti niinorganisaatioiden koulutusvientikapasiteetin kehittämiseen kuin strategiseen ja operatiiviseen työhön erilaisissa koulutusvientiorganisaatioissa.

Aikataulu

Koulutus alkaa klo 9.00. Tarkempi aikataulu kootaan tälle sivulle ja lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Koulutus on osallistujille ilmainen, mutta ilmoittauduthan ennakkoon sähköpostilla osoitteeseen ville.nivalainen@joensuu.fi

Lisätietoja

Ville Nivalainen
ville.nivalainen@joensuu.fi
050 465 2281
Kehittämispäällikkö
Koulutusosaaminen
Joensuun kaupunki