Hankinnan osallistumispyynnön mukaan muiden kuin sähköisesti välitettävien kuljetuksien hankinnat tehdään erillisillä sisäisillä kilpailutuksilla. Sisäisissä kilpailutuksissa liikennöitsijän valinta tapahtuu reittitarjousten käsittelyn yhteydessä, jossa valituksi tulevan liikennöitsijän kanssa tehdään hankintasopimus.

Tässä tilaisuudessa perehdytään siihen, kuinka henkilökuljetuspalveluiden sisäisiin kilpailutuksiin jätetään tarjous. Tilaisuus järjestetään etänä Teamsin avustuksella. Tarjoajia suositellaan hankkimaan valmiiksi seuraavat liitteet tarjousten jättämistä varten:

– Todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta (TyEl -todistus, saa vakuutusyhtiöltä)
– Selvitys mahdollisista alihankkijoista reiteittäin (alihankkijan nimi, y-tunnus sekä rooli tässä sopimuksessa)

Tilaisuuden päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä hankintaan liittyen. Myös ennakkokysymyksiä on mahdollista jättää ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuus on avoin kaikille hankinnasta kiinnostuneille.
Teams-linkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille 13.4.2022 aamupäivällä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin. Tilaisuus on maksuton.
Tilaisuudessa puhujana on Business Joensuun julkisten hankintojen yritysasiantuntija Pinja Konttinen.