Webinaarissa käydään lyhyesti läpi ajankohtaista tietoa palkkatuen periaatteista ja tuen hakemiseen liittyvät käytännön asiat, esim. millaisissa tilanteissa palkkatukea kannattaa hakea ja millainen on hakuprosessi. Kerromme myös yrityksille suunnatuista Rekry- ja Täsmäkoulutuksista, mm. missä tilanteissa koulutuksia on mahdollista toteuttaa ja miten kustannukset jakautuvat eri osapuolten välillä.

Webinaarin asiantuntijoina toimivat TE-toimiston edustajat, joten saat ajantasaisen ja kattavan tiedon rekrytoinnin rahoituksesta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Webinaarin jälkeen on mahdollista keskustella myös osallistujien omista rekrytointiasioista tai varata aika Business Joensuun asiantuntijalle.

Webinaarin mahdollistaa Business Joensuun Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti ja se toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan TE-toimiston kanssa. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy.