Tässä valmennuksessa perehdytään ensisijaisesti Workplace Big Five -persoonallisuusprofilointimenetelmän hyötyihin avainhenkilöiden rekrytointien tukityökaluna. Valmennus kestää 8 h ja se on jaettu kahteen valmennuspäivään, 17.10. ja 31.10. klo 8.30 – 12.00.

Valmennuksen sisältö:
• Jokaiselle osallistujalle tehdään etukäteen WPB5 persoonallisuusprofiili (hinta 135 € + alv, laskutetaan suoraan osallistujilta).
• Profiilit käydään valmennuksessa yhdessä läpi toiminnallisen harjoituksen kautta. Näin saavutetaan syvä ymmärrys ihmisten erilaisuudesta ja persoonallisuuden antamista lähtökohdista erilaisiin työtehtäviin.
• Harjoitellaan työtehtävän vaatimusten kääntämistä persoonallisuuspiirteiden yhdistelmäksi, joka antaisi parhaat lähtökohdat tehtävässä onnistumiseen.
• Käydään läpi esimerkkejä ja arvioidaan yhdessä kandidaattien onnistumisen lähtökohtia konkreettiseen tehtävään.
• Vertaillaan oman yrityksen todellista tehtävää omaan profiiliin ja arvioidaan omia lähtökohtia onnistua tehtävässä. Osallistujien tulee tuoda tehtävänkuvaus mukanaan.

Valmentajana on Tomi Tuomasjukka Työluotsi Oy:ltä. Tomi on monipuolinen johtamisen ja henkilöstötyön erityisosaaja, hänen valmennuksensa ovat keskustelevia, käytännönläheisiä ja ne avartavat osallistujien ajattelua. Lähtökohtana kaikessa työelämän, johtamisen ja henkilöstötyön kehittämisessä Tomilla on ”Ollaan ihmisiä toisillemme” -ajattelu.

Valmennuksen mahdollistaa Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy. Lisäksi osallistujilta peritään 50 € osallistumismaksu/osallistuva henkilö. Lisäksi Työluotsi Oy laskuttaa 135 € (+ alv.) osallistujan persoonallisuusprofiilista.

Lisätietoja valmennuksesta: Satu-Minna Piiroinen, satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi, p. 0400 287 787