Persoonallisuusprofilointi rekrytoinnin tukityökaluna -valmennus järjestetään 22.3. klo 8.30 – 12.30 ja 31.3. klo 12 – 16.

Menetelmä perustuu viiden suuren persoonallisuuspiirteen malliin, jota pidetään tieteellisesti luotettavimpana menetelmänä ihmisen persoonallisuuden kuvaamiseen. WPB5-profiili kertoo missä työelämän tilanteissa ihminen on mukavuusalueellaan ja mikä taas kuluttaa hänen energiaansa.

Valmentajana toimii Sertifioitu Workplace Big Five -käyttäjä Tomi Tuomasjukka, Työluotsi Oy.

Valmennuksen sisältö:
– Ennen valmennusta jokaiselle osallistujalle tehdään etukäteen WPB5-persoonallisuusprofiili
– Profiilit käydään yhdessä läpi valmennuksessa toiminnallisen harjoituksen kautta. Näin saavutetaan syvä ymmärrys ihmisten erilaisuudesta ja persoonallisuuden antamista lähtökohdista erilaisiin työtehtäviin
– Lisäksi valmennuksessa harjoitellaan työtehtävän vaatimusten kääntämistä persoonallisuuspiirteiden yhdistelmäksi, joka antaisi parhaat lähtökohdat tehtävässä onnistumiseen
– Valmennuksessa käydään läpi esimerkkejä ja arvioidaan yhdessä kandidaattien onnistumisen lähtökohtia konkreettiseen tehtävään
– Vertaillaan oman yrityksen todellista tehtävää omaan profiiliin ja arvioidaan omia lähtökohtia onnistua tehtävässä. Tämän vuoksi osallistujien tulee tuoda tehtävänkuvaus mukanaan

Valmennuksen mahdollistaa Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy. Lisäksi osallistujilta peritään 50 € osallistumismaksu/osallistuva henkilö. Lisäksi WPB5-persoonallisuusprofiilista laskutetaan 135 €/hlö.

Lisätietoja valmennuksesta: Satu-Minna Piiroinen, satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi, p. 0400 287 787