Niinivaaran vanha vesisäiliö halutaan suojella Tikkämäentie 17 ja ympäristön asemakaavamuutoksen yhteydessä, koska se on näkyvä maamerkki Niinivaaralla ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus.

Täten kaupunki selvitti verkkokyselyllä asukkaiden näkemyksiä ja ideoita vesisäiliön tulevaisuudesta. Kyselyllä selvitettiin mm. kuinka tuttu joensuulaisille Niinivaaran vanha vesisäiliö on sekä rakennuksen mahdollisia käyttötarpeita. Vastauksia saatiin yhteensä 275 kpl.

Kyselyn tulokset auttavat hahmottamaan vanhaan vesisäiliöön ja Niinivaranpuistoon liittyviä toiveita ja näkemyksiä. Tulokset toimivat myös pohjana asemakaavamuutosratkaisuun.
Yli puolet kaikista kyselyyn vastanneista toivoisi alueelle kahvilaa tai ravintolaa. Toiseksi eniten vesitornille toivottiin yleistä saunaa. Näyttelytila jonkun muun toiminnan rinnalla keräsi myös jonkin verran ääniä.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin kaavoituksen verkkosivulla https://www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat ja siellä Tikkamäentie 17 ja ympäristö.

Joensuun Kaupunki järjestää yhdessä Joensuun Veden ja Business Joensuun kanssa esittelytilaisuuden, jossa voit tutustua Niinivaaran vanhan vesisäiliöön, sekä kehittää ja ehdottaa yritystoimintaa säiliön tiloihin.

Päivämäärä: 17.6.2021 klo 9.00 – 11.00.

Paikka: Niinivaaranpuisto, vesisäiliön juurella

Pysäköinti: Mustolankatu 10, 80200 Joensuu tai keskussairaalan pysäköintitalo.

Ilmoittaudu esittelyyn 15.6. klo 15 mennessä sähköpostilla natalia.musikka@joensuu.fi. Myös muita kommentteja rakennuksen soveltuvuudesta yritystoimintaan voi lähettää sähköpostitse lisätietojen antajille:

Natalia Musikka, kaavoitusarkkitehti, Joensuun kaupunki
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi

Juha Lemmetyinen, johtaja, Joensuun Vesi
044 576 7223
juha.lemmetyinen@joensuu.fi

Tuomo Roivas, palvelujohtaja, Business Joensuu Oy
040 0891 391
tuomo.roivas@businessjoensuu.fi

Järjestäjät

Joensuun kaupunki, Joensuun Vesi ja Business Joensuu Oy