Metsänhoidon laadun varmistuksesta ja ympäristötehtävistä liiketoimintaa drone-yrittäjille -tapahtuman ohjelma:

12.00 Drone-kuvaukset metsätaloudessa – taustaa ja tulevaisuuden näkymiä
Raito Paananen, Suomen metsäkeskus

12.20 Dronen käyttö ympäristöhallinnon ympäristötehtävissä
Antti Kanninen Pohjois-Savon ELY-keskus ja Mika Pirinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

12.50 Metsänhoitokohteiden ilmakuvaus ja kuvatulkinta – kokemuksia LaatuKuva-hankkeesta
Sanna Härkönen, Bitcomp Oy

13.10 Kahvit ja kalustoesittely

13.50 Drone-kuvauksen vaatimukset metsänhoitotöiden laadunseurannassa
Lauri Haataja, Suomen metsäkeskus

14.35 Dronen hyödyntäminen metsäpalveluyrittäjän näkökulmasta
Ari Ratilainen, Karelia Metsäpalvelu Oy

14.45 Loppukeskustelu
Puhetta johtaa Leena Leskinen Metsäkeskukselta

Lisätiedot:
Leena Leskinen
elinkeinopäällikkö, Suomen metsäkeskus, itäinen palvelualue
+358 50 308 4696
leena.leskinen@metsakeskus.fi