Tavoitteet:

 • Tuoda ulkopuolista näkemystä ja kokemusta yrityksen johtamistyöhön
 • Analysoida ja kehittää yrityksen esimiesten toimintaa
 • Valmentaa avainhenkilöitä parempaan johtamiseen
 • Parantaa valmennuksella myös esimiesten omaa jaksamista ja tehostaa ajankäyttöä

Valmennusohjelman INFO päivän tavoitteena on räätälöidä kiinnostuneille varsinainen ohjelma vastaamaan yrityksen tarpeita ohjelman sisällön ja toteutustavan suhteen. Päivä koostuu aamupäivän (klo 9-12) keskeisten johtamisteemojen esittelystä ja niiden roolista tyypillisen pk-yrityksen johtamisessa. Esittelyn tarkoituksena on auttaa osallistujia tunnistamaan omaa tilannetta parhaiten palvelevat teemat ja toteutustapa.

Käsiteltävät teemat:

 • Esimies-/johtamistaidot käytännössä
 • Itsensä johtaminen
 • Esimiehen johtamisprofiili (IndustriaDISC -henkilöanalyysi)
 • Henkilöanalyysin käyttö johtamisessa
 • Vuorovaikutustaidot
 • Kehityskeskustelut ja motivointi
 • Tiimityöskentely
 • Oman ajankäytön hallinta
 • Työhyvinvointi, työssä jaksaminen

Iltapäivä (klo 13-16) varataan yrityskohtaisille klinikkatapaamisille (kokoustila Jupiter – 4B), jossa käydään läpi yrityksen nykytilanne, tarpeet sekä sopiva toteutustapa valmennuksen jatkoa ajatellen. Klinikkatapaaminen Industria Oy:n valmentajan Jari Valtosen kanssa on pituudeltaan n. 45 min. Päivän perusteella voidaan tehdä suunnitelma yrityskohtaisesta jatkosta yhdessä Joensuun Tiedepuiston (vastuuhenkilönä Hannu Räsänen) kanssa.

Ilmoittautumiset viimeistään 10.1.2019 sähköpostilla hannu.rasanen@businessjoensuu.fi.

Tervetuloa!

Lisätiedot:
Hannu Räsänen
+358 50 305 9120
hannu.rasanen@businessjoensuu.fi

Jari Valtonen
Industria Oy
+358 50 574 5654
jari.valtonen@industria.fi