Tänä vuonna yksi Start Me Up -liikeideakilpailu uusista palkintokategorioista on nimeltään Tulevaisuuden teollisuus. 6 000 euron suuruista palkintoa ovat mahdollistamassa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Teknologiateollisuus ry.

– Tulevaisuuden teollisuudessa digitaalisilla ratkaisuilla on yhä merkittävämpi rooli. Kysymys on pitkälti siitä, että digitalisaatioon liittyvät liiketoiminnalliset hyödyt pystytään tunnistamaan ja kohdistamaan niihin oikeita toimenpiteitä, painottaa aluekehityspäällikkö Maarit Siitonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Digitalisaation suurin arvo piilee datan yhdistelyssä. Osa hyödystä tulee tuotannon automatisoinnin ja prosessien läpinäkyvyyden kautta, mutta kertaluokaltaan suuremmasta vaikutuksesta liiketoimintaan puhutaan, kun eri lähteistä kerätty data opitaan yhdessä asiakkaan kanssa valjastamaan asiakashyödyksi ja -arvoksi. Askeleiden ottaminen tähän suuntaan olisi erittäin tärkeää, toteaa Itä-Suomen aluepäällikkö Esa Näätänen Teknologiateollisuus ry:stä.

Miltä teollisuuden digikehitys sitten näyttää tuotannon ohjelmistoratkaisuja tarjoavan joensuulaislähtöisen Collapick Company Oy:n toimitusjohtaja Petteri Torssosen silmin?

TIETO VISUAALISEKSI JA HELPOSTI SAATAVILLE

–Me nähdään, että tulevaisuuden teollisuudessa ihmisellä on edelleen iso merkitys. Ihminen pystyy tekemään huomattavasti parempia päätöksiä kuin kone, ihan jokaisella tasolla johtoportaasta työntekijöihin, jos vain hänellä on tarvittava ja todenmukainen data käytössään, tiivistää Petteri.

Tällaisen datan kerääminen ja sen visualisointi on myös yksi Collapickin keskeisistä palveluista teollisuusyrityksille. Konkreettinen esimerkki tästä on esimerkiksi laatupoikkeama, josta työntekijä ennen olisi ilmoittanut paperilla, ja monen mutkan kautta tuotantolinjastoa olisi ruvettu perkaamaan vian korjaamiseksi. Nyt työntekijä kirjaa vikatiedon suoraan mobiililaitteelle, jolloin se on muiden nähtävillä samantien ja tuotannon kehittäminen on huomattavasti sujuvampaa.

–Yksinkertaisuudessaan me korvaamme paperia ja vähennämme turhaa juoksentelua tuotannossa. Meille paras palkinto tuotannon digitalisointiprojekteissa on se, kun asiakasyrityksemme työntekijä kertoo arkensa helpottuneen. Siitä tässä on kyse, kertoo Petteri.

Petterin mukaan Collapickin vahvuutena on teollisuuden prosessien syvällinen tuntemus, joten parhaiten hän kokee yrityksensä onnistuneen työssään silloin, kun prosessi oikeasti muuttuu: kun tuotannon digitalisointi jättää jopa joitakin työvaiheita kokonaan pois. Parhaimmillaan digijärjestelmä mahdollistaa keskittymisen oikeasti tärkeimpiin käsillä oleviin asioihin – tulipalojen sammuttamisen sijaan.

KETTERÄMPÄÄ KOKEILUA

Petteri kertoo, että pohjoiskarjalaisissa yrityksissä on kyllä kiinnostusta digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin – mutta monen olisi vielä korkea aika herätä.

–Siinä missä keskivertokuluttaja käyttää sujuvasti älylaitteita ääniohjauksineen, voivat teollisuuden järjestelmät olla vuosikymmeniä vanhoja. Teollisuuden parissa pitkään toimineena ymmärrän tämän ajatuksen hyvin siinä mielessä, että kun tehtaaseen ostetaan kone, se on fyysisesti paikallaan vuosia ja vuosia. Sama ei kuitenkaan päde tietojärjestelmiin, joiden kehitys on paljon nopeampaa, avaa Petteri.

Hän peräänkuuluttaa yrityksiin enemmän kokeiluhenkeä.

–Kyllähän sen näkee, että edelläkävijäyritykset ovat niitä, jotka ovat kokeilleet ja investoineet digiin jo pidempään. Kuitenkin näen, että monessa teollisuusyrityksessä saataisiin jo pienillä muutoksilla ihan huomattavaa vaikutusta tuotannon tehokkuuteen ja sitä kautta tulokseen. Samalla yritysten väki nuortuu ja valmius älylaitteiden hyödyntämiseen on olemassa, joten miksei sitä hyödyntäisi ja lähtisi kokeilemaan uusia ratkaisuja. Kyse on kuitenkin pienemmistä investoinneista kun usein luullaan.

DIGI, STRATEGIA JA TULEVAISUUS

Petteri kertoo, että siinä vaiheessa kun yritys on vakuuttunut digitalisaation tuomista hyödyistä, on tärkeää asettaa tavoitteet tarpeeksi pieniin palasiin.

–Tässä vaiheessa pitää olla realistinen. Jos lähdetään ratkaisemaan toiveiden tynnyriä vuosien päähän, saadaan tulokseksi ehkä 10% siitä mitä piti. Mutta kun lähdetään liikkeelle läheltä ja edetään järjestelmällisesti, saadaan oikeasti muutosta aikaan.

Collapickin tapauksessa asiakasyrityksen “digikäsittely” aloitetaankin usein esimerkiksi jonkin tietyn tiedon digitalisoimisesta. Pitkissä kumppanuussuhteissa projektit usein kuitenkin laajenevat ja digin ympärille syntyy hyviä keskusteluja tuotannon digitalisoinnin, myynnin ja strategian yhteispelistä.

–Tuotannon digitalisointi voi avata strategisestikin uusia mahdollisuuksia yrityksen tuotteille, ja se vaatii taas, että myynti on ajan tasalla.

 

Petteri ei usko, että tulevaisuudessa olisi yhtä järjestelmää, joka ratkaisee teollisuusyritysten kaikki toiveet ja ongelmat. Pikemminkin yritysten käytössä on tiettyjä, spesifejä järjestelmiä tietyille osa-alueille, jotka sitten liittyvät osaksi isompaa kokonaisuutta.

Kaiken ytimessä on kuitenkin yksinkertaisuus – ja edelleen se sama. Ihminen.

–Jos vaikkapa joku Start Me Up -kilpailuun osallistuja nyt miettii teollisuuteen ratkaisuja, korostaisin yksinkertaisuutta. Loppukäyttäjä on se onnistumisen mittari – jos ohjelmisto on helppo käyttää ja tuo oikeasti hyötyä ja helpotusta arkeen, tuote on silloin hyvä.