Muovi- ja metalliteollisuus

Metallin kärkiyrityksiä Joensuun seudulla ovat John Deere Forestry Oy, Kesla Oyj, Abloy Oy sekä Mantsinen Group Ltd Oy. Muoviteollisuuteen Joensuun seudulle on syntynyt vahva kansainvälistä lääketeollisuutta palveleva klusteri. Verkoston veturiyritys on Phillips-Medisize Oy kumppaneinaan muun muassa Kaptas Oy, Valukumpu Oy, Thermo Fisher Scientific Oy ja Medix Biochemica.

Kasvavat verkostot

Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten ympärille rakentuu poikkeuksellisen vahva alihankkijoiden ja sopimusvalmistajien verkosto. Verkostot elävät ja kasvavat veturiyritysten imussa – monenlaisilla yrityksillä ja osaamisella on mahdollisuus menestyä osana isompaa kokonaisuutta.

Joensuun GreenPark on yksi konkreettinen esimerkki kaupungin aktiivisuudesta vahvistaa seudun kasvua ja kehitystä.

Lue lisää: Pohjois-Karjalan vientikärki levenee

”Kehittämämme hydraulinen satamanosturi valtaa markkinoita ympäri maailmaa. Uusien markkina-alueiden avaukset vaativat toimitusketjultamme entistä enemmän”

  • Mia Mantsinen, toimitusjohtaja, Mantsinen Group –

 

Metsäbio- ja kiertotalous 4.0

Joensuu seudun valtti metsäbiotalouden ja kiertotalouden suunnannäyttäjänä on laaja metsäbiotalouden osaajaverkosto ja eri tahojen saumaton yhteistyö. Poikkitieteellisyys on konkretiaa; perinteinen metsäteollisuus on harpannut eteenpäin hyödyntämällä kemian, biologian, fotoniikan ja muiden tieteenalojen erikoisosaamista. Seudun toimijat julkisista organisaatioista yrityksiin tuntevat toinen toisensa, yhteistyökumppaneita on helppo lähestyä.

Metsässä on mahdollisuus

Metsän hyödyntäminen uusilla tavoilla tuottaa ratkaisuja ilmastomuutokseen, uusiutumattomien materiaalien ja fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi, tulevaisuuden materiaaleiksi, aavikoitumisen estäjäksi, terveydeksi, ravinnoksi ja mielen hyvinvoinniksi.

Uudistuva toimiala

Metsäbio- ja kiertotalouden tuotteiden ja toimintamallien kehitys tarjoaa monenlaisille yrityksille globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia. Joensuu katsoo eteenpäin, uudistuu. Juuri sitä joensuulainen Metsäbio- ja kiertotalous 4.0 parhaimmillaan on.

Lue lisää:

”Yrittäjämyönteisyys on täällä äärettömän hyvällä tasolla. Väitän, että harva yrittäjä saa näin hyvää palvelua missään. Olipa kyseessä homma kuin homma – asiat laitetaan kyllä järjestymään.”

  • Janne Haapasalo, tehtaanjohtaja, John Deere Forestry Oy –

 

Joensuu fotoniikan ytimessä

Suomessa optiikan poikkitieteellinen tutkimus on keskitetty Fotoniikan instituuttiin Joensuuhun. Euroopassa fotoniikka on määritelty teollisuutta modernisoivaksi avainteknologiaksi, jonka vaikutukset ulottuvat perinteisen teollisuuden lisäksi useille tulevaisuuden aloille, kuten virtuaali- (VR) ja täydennetyn todellisuuden (AR) ratkaisuihin. Joensuussa sijaitsevat fotoniikka-alan yritykset ja fotoniikan koulutus- sekä kehitysorganisaatiot muodostavat yhdessä vahvan kansainvälisen keskittymän. Vetovoimainen keskus houkuttelee myös useita fotoniikkaa hyödyntäviä yrityksiä, joiden joukossa ovat mm. Hypermemo, Nanocomp ja Dispelix.

Uniikkia teknologiaa

Itä-Suomen yliopiston Fotoniikan instituutissa alkuvuodesta 2016 käyttöönotettu optiikan 3D-tulostin on ainoa laatuaan koko maailmassa. Maailman kehittynein optisten komponenttien 3D-tulostin pystyy printtaamaan haastavia optisia osia ja prototyyppejä teollisuuden käyttöön, kuten prismoja, hybridilinssejä sekä erilaista vapaamuotoista optiikkaa ennätyksellisen nopeasti. Joensuussa pystytään tekemään nano- ja mikrokokoisesta optiikasta aina tarkkuustyöstettyihin optisiin komponentteihin tai rullalta rullalle vietyihin aaltojohteisiin saakka.

Vahva ekosysteemi

Fotoniikkaa hyödynnetään jo nyt mm. tietoliikenteessä, biolääketieteessä, energia- ja ympäristötekniikassa, valmistustekniikassa sekä kuluttajatuotteissa. Uusia sovelluksia ja liiketoimintaa syntyy jatkuvasti. Joensuussa fotoniikan teollisuuden ja koulutuksen ekosysteemin muodostavat alan tutkimus- ja kehitystyö, optiikan valmistus sekä eri koulutusasteille yritysten tarpeiden pohjalta muodostettu opetus.

Mukana lippulaivaohjelmassa

Itä-Suomen yliopisto on mukana Suomen Akatemian fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaivaohjelmassa, jolla on merkittävä asema Suomen tulevaisuuden osaamisen sekä kestävien ratkaisujen luomisessa ja taloudellisen kasvun kehittämisessä mm. uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla. Ohjelmarahoitus fotoniikalle on noin 50 miljoonaa euroa jaksolla 2019-2022.

Photonics Business and Research Center Joensuu

Joensuun seutu on profiloitunut Suomessa fotoniikan tutkimuksen, tuotekehityksen ja kaupallistamisen veturina. Vuonna 2021 avautuvan uuden fotoniikkakeskuksen myötä kaupunki tavoittelee entistä suurempaa siivua vauhdilla kasvavasta alasta. Keskuksesta kaavaillaan Suomen houkuttelevinta fotoniikan keskittymää – uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen lähdettä tulevaisuuden alalla. Tavoitteena on tuhat työpaikkaa ja 200 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää.

 

Lue lisää:

”Älylasit ja laajennettu todellisuus voivat olla viihdettä – pelejä, leikkiä, ajanvietettä. Sen lisäksi ne voivat olla työkaluja insinööreille, lääkäreille, suunnittelijoille, opettajille”

– Petri Stenberg, Dispelix Oy, Joensuun toimipiste –

 

ICT ja digitalous

Joensuun seudun ICT-yritykset vievät maailmalle muun muassa tiedon tuhoamista, luonnonvarojen kaukokartoitusta, digitaalista oppimista, sosiaali- ja terveydenhoitoalan toiminnanohjausta sekä teollisen internetin innovaatioita. Monet ICT-yrityksemme ovat kansallisia ja kansainvälisiä brändejä: Blancco, Valamis, Fastroi, Arbonaut, Solenovo, Cloudia, Process Genius, Keypro, CGI.

Maailmanmarkkinoille!

Vuonna 1997 perustettu ja brittiläiselle Regenersis-yhtiölle vuonna 2014 myyty tiedonhävitykseen erikoistunut Blancco oli Joensuun ICT-alan menestystien raivaaja. Blanccon imussa Joensuusta on moni alan yritys kasvanut globaaleille markkinoille. Näin on tehnyt muun muassa oppimisympäristöjä rakentava Valamis. Gartner on listannut Valamiksen nopeimmin kasvavien yritysten Inc. 5000 -listalle.

Osaajien Joensuu

Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu kouluttavat alan uusia osaajia. Joensuun maine tietotekniikan ja digitalouden keskittymänä vetää seudulle myös kansainvälistä osaamista ja osaajia.

Lue lisää:

”En ole koskaan kokenut Joensuuta vaikeana paikkana yrittää, päinvastoin. Olen saanut Joensuulta ja muilta julkisorganisaatioilta kaiken mahdollisen tarvittavan tuen ja vähän enemmänkin”

  • Kim Väisänen, Blanccon perustaja –

 

Matkailuliiketoiminta

Joensuun seudun hotelliyöpymiset lisääntyivät 32 prosenttia vuoden 2018 heinäkuusta. Yöpymisiä oli kaikkiaan 113 000. Kaupungin tekemän selvityksen mukaan uusille hotelleille ja nykyisten hotellien laajennuksille on tarjolla useitakin vaihtoehtoja.

Joensuun kaupungin omistamilta alueilta on keskustan tuntumasta löytynyt kolme mahdollista sijaintia uudisrakennukselle: Lähtelänmäki, Penttilänranta ja nykyisen konservatorion päärakennuksen tontti. Lisäksi kaupungilla on omistuksessaan erityiskohteita, jotka saattaisivat olla muutettavissa hotelliksi. Näitä ovat Pielisjoen linna, nykyisen konservatorion suojeltu ns. B-rakennus (Tipula) sekä Lyseon lukion tilat. Myös olemassa olevilla hotelleilla on laajentumismahdollisuuksia.

Kasvavan matkailutoimialan megatrendit suosivat elementtejä, joita Pohjois-Karjala tarjoaa – luontoa, puhtautta, hiljaisuutta, turvallisuutta, elämyksiä ja hyvinvointia. Alueen matkailuliiketoiminnan osaamista vahvistaa Itä-Suomen yliopisto, joka kouluttaa ainoana Suomen yliopistona matkailumarkkinointiin ja -johtamiseen erikoistuneita kauppatieteiden maistereita.