Sijainti lämpövoimalan vieressä tarjoaa kokonaisenergiatalouden kannalta ainutlaatuisen mahdollisuuden syöttää datakeskuksen tuottama lämpöenergia suoraan kaukolämpöverkkoon. Myös alueen laajentamismahdollisuudet ja sähkötehon skaalattavuus aina 200 megawattiin saakka ovat etuja.

Datakeskusten sijoittumista ajatellen Suomen vahvuuksia ovat muun muassa turvallisuus sekä poliittinen stabiilius. Tärkeä osa yhteiskunnallista vakaata infraa ovat myös korkeatasoinen koulutusjärjestelmä sekä pitkä kokemus laajojen, minimiriskitasoa ja turvallisuutta edellyttävien rakennuskohteiden suunnittelusta, ja rakentamisesta. Suomen sähköverkko on vakaa ja tietoliikenneyhteydet erinomaiset.

Datakeskuksille kriittisissä ympäristö- ja ilmastokysymyksissä valtteja ovat myös pohjoinen sijainti sekä vesistöt, jotka mahdollistavat kustannustehokkaiden jäähdytysjärjestelmien toteuttamisen. Ympäristökysymysten ratkaisuhakuisuudessa Suomi on edelläkävijä; datakeskusten sijoittumisessa ekosysteeminen osaaminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

Joensuussa laajaa sitoutumista

Datakeskuksen sijoituspaikkana Joensuulla on tarjottavana sijainti, jossa konkretisoituvat kaikki Suomen vahvuudet. Lisäksi Joensuun datakeskussijainti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hukkalämmön hyödyntämiseen sekä datakeskuksen laajennettavuuden. Datakeskukselle soveltuvan maa-alueen koko on noin sata hehtaaria. Yhteys kansalliseen sähköverkkoon mahdollistaa sähkötehon skaalautuvuuden 200 megawattiin. Fortumin laaja lämpö- ja sähkövoimalaitos (CHP) tuottaa vihreää sähköä datakeskusalueen vieressä kaupungin kaukolämpöverkkoon. Tämän yhteyden ansiosta datakeskuksen ylimäärälämpö voidaan syöttää kaupungin kaukolämpöverkkoon 100-prosenttisesti.

Olemassa oleva lyhyt yhteys Pielisjokeen takaa datakeskukselle kustannustehokkaan jäähdytyksen. Logistisesti alue on helposti saavutettavissa. Helsingin kansainvälinen lentokenttä on tunnin lentomatkanpäässä. Lähellä on myös tiestö, rautatie sekä satama.

Joensuun kaupunki ja paikallinen yhteisö mukaan lukien Business Joensuu, Itä-Suomen yliopisto sekä muut oppilaitokset ovat sitoutuneet tarjoamaan kaiken tarvittavan tuen datakeskuksen investointeihin.

Joensuun datakeskuksen profiili löytyy myös Business Finlandin verkkosivuilta:

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/explore-finland/ict-digitalization/data-centers/?profile=joensuu-nextgen-green-data-center-park#profile