Palkkaa joensuulainen ja hyödynnä 4200 - 4900 euron palkkio! Työttömien työllistämiseen suunnattu työllistämisen kuntalisä saa Joensuussa määräajaksi rinnalleen Kuntalisä 2Plussan. 2Plus-palkkiota voi hakea työnantaja, joka palkkaa joensuulaisen työntekijän, palkattavan ei tarvitse olla työtön.

Joensuun kaupunki päätti poikkeusaikoina tukea alueen elinvoimaisuutta miljoonalla lisäeurolla vuonna 2020. Joensuun kaupunki haluaa kuntalisäpalkkioilla kannustaa joensuulaisia työnhakijoita aktiiviseen työnhakuun ja tukea yrityselämää koronakriisistä seuranneiden haasteiden aikana.

Päivitys 23.10.2020:

Kuntalisä 2Plus haku on päättynyt. Miljoona euroa on jaettu. Joensuun kaupunki ja Business Joensuu kiittävät kaikkia työpaikan tarjonneita työnantajia!

Työllistämisen kuntalisä työttömien työllistämiseen on jatkuvasti haettavissa.


Kaksi palkkiomallia 2020

 

Työllistämisen kuntalisä: Palkkaatko työttömän joensuulaisen vähintään neljän viikon työsuhteeseen?

Jatkuvassa haussa oleva työttömien joensuulaisten työllistämiseen suunnattu kuntalisä tuplattiin 700 euroon kuukaudessa vuoden 2020 loppuun asti. Palkkio myönnetään vähintään neljän viikon työsuhteesta ja enintään kahdeksan kuukauden ajalta. Työllistämisen kuntalisän tavoitteena on joensuulaisten työttömien työnhakijoiden työmarkkina-aseman parantaminen ja työttömyyden katkaiseminen.

Lue tarkemmat tiedot palkkiosta ja hakemisesta alta.

Työllistämisen kuntalisä haettavissa jatkuvasti

Palkkio työnantajalle työttömän joensuulaisen työsuhteesta

 • pois lukien saman työnantajan juuri irtisanoma tai lomauttama työntekijä

Palkkio kokopäiväisen yritystoiminnan aloittavalle työttömälle joensuulaiselle työnhakijalle

Kohderyhmät, joiden työsuhteen perusteella palkkiota voi hakea:

 • Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen (ml. Luotsi ja Topakka) asiakas, joka ollut työttömänä yhden päivän
 • Muut kohderyhmät:
  • vaatii työttömyystiedon selvittämistä, kts. tarkistuslista hakijalle
  • yli 6 kk työttömänä ollut alle 29-vuotias tai
  • yli 9 kk työttömänä ollut yli 29-vuotias tai
  • yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö

Korotettu palkkio 700 euroa/ kuukausi vuonna 2020

 • normaalipalkkio 350 euroa vuonna 2021
 • vuodelle 2021 voi olla tulossa erityiskohderyhmiä, joille palkkio suurempi

Työsuhteen kesto vähintään neljä viikkoa

Työsuhteen viikkotyöaika vähintään 18 tuntia

Työsopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Palkkio myönnetään 4- 35 viikon työn perusteella

Haku vasta työttömyystiedon selvittämisen jälkeen (Koskee kohderyhmää: Muut)

Hakemus jätettävä viimeistään kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta

Palkkio myönnetään määrärahojen mukaan ja hakemusten saapumisjärjestyksessä

Palkkio maksetaan normaalisti noin kuusi viikkoa päätöksenteon jälkeen tai määräaikaisen työsuhteen päätyttyä. HUOM! POIKKEUS: Mikäli vuoden 2020 määrärahat on käytetty ennen vuoden loppua, palkkio maksetaan vuoden 2021 helmikuussa.

Palkkio on de minimis-tuki

Työnantaja voi saada palkkion enintään kymmenen joensuulaisen työntekijän työpaikasta

Palkkiota ei myönnetä työntekijästä, jonka työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen on kahden vuoden aikana käytetty Joensuun kaupungin työllisyysrahoja. Mikäli työntekijän työssäoloehto ei ole täynnä, palkkiota voidaan myöntää työssäoloehdon täyttävän ajan perusteella

Mitkä asiat hakijalla pitää olla selvillä ennen kuntalisähakemuksen lähettämistä:

Tulosta Tarkistuslista hakijalle/ Työllistämisen kuntalisä
sisältää hakuohjeet ja -rajoitukset

Tulosta Kuntalisä Työntekijän tietojenvaihtosuostumus
liitetään hakemukseen

Täytä hakemus tästä linkistä.

Aloittavan yrittäjän hakuohjeet- ja lomakkeet:

Pyydä ohjeistus täältä: tyollisyysyksikko@joensuu.fi

 

Kuntalisä 2Plus: Palkkaatko joensuulaisen henkilön vähintään puolen vuoden työsuhteeseen?

Kuntalisä 2Plus haku on päättynyt. Miljoona euroa on jaettu. Joensuun kaupunki ja Business Joensuu kiittävät kaikkia työpaikan tarjonneita työnantajia!