Kasvuvalmennus on prosessi, jossa käydään läpi yrityksesi kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä tunnistetaan kasvun esteitä. Intensiivivalmennus kestää noin 10 viikkoa. Kasvuvalmennus tarjoaa sinulle pohdinnan hetkiä, irtiottoja kiireisestä arjesta, ja mahdollisuuden keskittyä yrityksesi kehittämiseen.

Yrityksesi voi toimia millä tahansa alalla ja olla minkä tahansa kokoinen. Toiminta voi olla uutta tai jo vakiintunutta.

Voit hakea mukaan, jos

  • yrityksesi sijaitsee Joensuun seudulla (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi ja Ilomantsi), ja
  • olet kiinnostunut yrityksesi kasvattamisesta ja kehittämisestä, sekä
  • olet valmis sitoutumaan noin 10 viikkoa kestävään ohjelmaan.

Kun olet täyttänyt hakulomakkeen, käymme läpi hakemuksesi ja arvioimme yrityksesi kasvupotentiaalin ja valmennuksen hyödyllisyyden yrityksellesi. Näiden perusteella valitsemme osallistuvat yritykset. Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä hakijaan mahdollisimman pian hakemuksen jättämisestä.

Kasvuohjelma voi sopia yrityksellesi, jos sinulla on vastuullinen asema yrityksesi toiminnassa, ja olet kiinnostunut kasvattamaan ja kehittämään yrityksesi toimintaa. Yrityksen perusliiketoiminta on kunnossa. Yrityksesi toiminta voi olla vasta alkuvaiheessa, mutta sinulla on kuitenkin liiketoimintasuunnitelma. Olet myös valmis jakamaan omia kokemuksiasi myös toisille vertaisryhmääsi kuuluville kasvuohjelmaan osallistuville henkilöille liikesalaisuuksia paljastamatta.

Toiminta perustuu luottamukselliseen suhteeseen ja valmentajat ovat vaitiolovelvollisia kaikista tietoonsa saamistaan asioista. Valmentajasi kanssa voit olla avoin eikä luottamuksellisuus ole vaarassa. Vertaisryhmässä sovitaan luottamuksellisuuden periaatteista osallistujien kesken ja päätät itse, kuinka paljon omasta toiminnastasi jaat toisille ryhmäläisille. Usein on niin, että saat niin paljon kuin itsekin pystyt antamaan toisille. Liikesalaisuuksia ei tarvitse kertoa. Valmennukseen osallistumisesta tehdään sopimus valmennettavan yrityksen ja Business Joensuu Oy:n kesken.

Intensiivivalmennuksen kokonaiskesto on noin 10 viikkoa. Kasvuvalmennuksen aikana sinulla on useita tapaamisia oman valmentajasi ja vertaisryhmäsi kanssa. Lisäksi ryhmän käytettävissä on asiantuntijavalmennusta kasvun erityiskysymyksiin liittyen. Nämä vievät aikaa muutamia tunteja viikossa.

Lisäksi oppimiesi uusien käytäntöjen soveltaminen oman yrityksesi liiketoimintaan vie aikaa. Intensiivivalmennuksen yhteydessä tehdään kasvusuunnitelma, jonka toteutus aikataulutetaan yrityskohtaisesti.

Osallistuneet henkilöt saavat todistuksen kasvuvalmennusohjelman hyväksytystä suorittamisesta. Valmennuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kahteen (2) henkilökohtaiseen valmennustapaamiseen ja vähintään kahdeksaan (8) ryhmävalmennustapaamiseen sekä yrityskohtaisen kasvusuunnitelman laatimisen.

Osallistuminen valmennukseen edellyttää osallistumista vertaisryhmätyöskentelyyn. Vertaisryhmään kuuluu muita kasvuvalmennuksen osallistujia.

Osallistumismaksu on 140 euroa + arvonlisävero, mikäli yrityksen De minimis -tuki alittaa 200.000 € viimeisen 3 vuoden ajalta. GROW -valmennuksen arvo on 1750 €, joka myönnetään yritykselle De minimis -tukena.

Valmennukseen voi perustellusti osallistua useampi henkilö samasta yrityksestä.

Valmennuksen rahoittavat pääosin Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Business Joensuu Oy.

Kasvuvalmennukseen on jatkuva haku. Hae mukaan täyttämällä hakulomake.

Käymme jokaisen hakemuksen läpi, arvioimme kasvun potentiaalin ja valmennuksen hyödyllisyyden yritykselle. Näiden perusteella teemme valinnan osallistuvista yrityksistä. Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä hakijaan mahdollisimman pian hakemuksen jättämisestä.

Tapaamiset järjestetään Joensuun seudulla, pääasiassa Business Joensuun tiloissa (Länsikatu 15). Tapaamisia voidaan järjestää osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti myös muualla. Valmennusta järjestetään myös osin tai kokonaan verkon yli etätapaamisina.

Osaan valmennuksesta on mahdollisuus osallistua etänä, mutta suurin osa valmennuksesta edellyttää läsnäoloa.

Saat Business Joensuusta oman yritysvalmentajan. Valmentajina toimivat  Santeri Lanér ja Mervi Leminen.

Apua antavat yrityksesi kasvu- ja kehitystarpeiden mukaisesti myös muut kilpailutetut valmennuspalvelujen tuottajat ja Business Joensuun muu henkilöstö.

Valmennuksen päätyttyä sinulla on konkreettinen kasvusuunnitelma yrityksellesi.

Vertaisryhmän kanssa voit jakaa kokemuksia ja käytäntöjä valmennuksen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Oman valmentajasi kanssa tapaat valmennuksen alussa ja lopussa, jolloin saat sparrausta yrityksen tavoitteisiin ja kasvusuunnitelman tekoon.

Lisäksi erilliset asiantuntijavalmennukset antavat ideoita ja valmiuksia mm. yrityksen ja oman johtajuuden kehittämiseen.

Osallistuminen valmennukseen antaa sinulle pohdinnan hetkiä, irtiottoja kiireisestä arjesta ja mahdollisuuden keskittyä yrityksesi kehittämiseen. Saat oivalluksia omaan toimintaasi liittyen, ja voi jakaa sekä oppia käytäntöjä vertaisryhmäläisiltä.

Valmennuksen aikana huomaat, mitkä ovat yrityksesi kasvu- ja kehitysmahdollisuudet, ja mitä asioita yrityksessä olisi hyvä muuttaa. Lisäksi havaitset, mitkä ovat kehityksen esteet, kuinka esteet ylitetään, ja miten kehitystyötä viedään konkreettisin ja aikataulutetuin askelmerkein eteenpäin.

Kasvuvalmennuksen jälkeen saat todistuksen kasvuvalmennusohjelman hyväksytystä suorittamisesta.

Katso myös kasvuvalmennuksen hyödyt osallistujalle.