GROW²-kasvuvalmennus on prosessi, jossa käydään läpi yrityksesi kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä tunnistetaan kasvun esteitä. Intensiivivalmennus kestää noin 10 viikkoa. Kasvuvalmennus tarjoaa sinulle pohdinnan hetkiä, irtiottoja kiireisestä arjesta, ja mahdollisuuden keskittyä yrityksesi kehittämiseen.

Voit hakea mukaan, jos

  • yrityksesi sijaitsee Joensuun seudulla, ja
  • olet kiinnostunut yrityksesi kasvattamisesta ja kehittämisestä,
  • yrityksessäsi on avainhenkilöitä, jotka voivat osallistua yrityksen kehittämiseen sekä
  • olet valmis sitoutumaan noin 10 viikkoa kestävään ohjelmaan.

Kun olet täyttänyt hakulomakkeen, käymme läpi hakemuksesi ja arvioimme yrityksesi kasvupotentiaalin ja valmennuksen hyödyllisyyden yrityksellesi. Niiden perusteella valitsemme osallistuvat yritykset. Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä hakijaan mahdollisimman pian hakemuksen jättämisestä.

Kasvuohjelma voi sopia yrityksellesi, jos sinulla on vastuullinen asema yrityksesi toiminnassa, ja olet kiinnostunut kasvattamaan ja kehittämään yrityksesi toimintaa. Yrityksen perusliiketoiminta on kunnossa ja tunnistat siinä kasvupotentiaalia. Olet myös valmis jakamaan omia kokemuksiasi myös toisille vertaisryhmääsi kuuluville kasvuohjelmaan osallistuville henkilöille liikesalaisuuksia paljastamatta.

GROW²-valmennus on suunnattu työnantajayrityksille ja valmennusprosessiin osallistetaan yrityksen avainhenkilöitä. Valmennuksessa hyödynnetään laajemmin digitaalisia työkaluja mm. ennakkotehtävien laadinnassa ja oheismateriaalin hyödyntämisessä.

Valmennuksen kohderyhmän yrityskoko on liikevaihdoltaan noin 0,5 – 5 miljoonaa euroa.

Jos olet jo aikaisemmin käynyt GROW-kasvuvalmennuksen, suosittelemme hakeutumaan LEAD-johtamisvalmennukseen.

Pienemmille yrityksille on tarjolla lyhyempi ja tiiviimpi samantyyppiseen valmennusotteeseen perustuva erillinen V!RTAA-valmennus.

Toiminta perustuu luottamukselliseen suhteeseen ja valmentajat ovat vaitiolovelvollisia kaikista tietoonsa saamistaan asioista. Valmentajasi kanssa voit olla avoin eikä luottamuksellisuus ole vaarassa. Vertaisryhmässä sovitaan luottamuksellisuuden periaatteista osallistujien kesken ja päätät itse, kuinka paljon omasta toiminnastasi jaat toisille ryhmäläisille. Usein on niin, että saat niin paljon kuin itsekin pystyt antamaan toisille. Liikesalaisuuksia ei tarvitse kertoa. Valmennukseen osallistumisesta tehdään vaitiolositoumuksen sisältävä sopimus valmennettavan yrityksen ja Business Joensuu Oy:n kesken. Vaitiolositoumus koskee koko valmennusryhmää ja siinä käytyjä keskusteluja.

Intensiivivalmennuksen kokonaiskesto on noin 10 viikkoa. Kasvuvalmennuksen aikana sinulla on 2  yksilötapaamista valmentajasi kanssa sekä 9 ryhmätapaamista. Nämä vievät aikaa muutamia tunteja viikossa.

Lisäksi käytät aikaa oman aikataulusi mukaisesti ryhmätapaamisia edeltävien ennakkotehtävien tekoon yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa sekä valmennuksen lopussa tapahtuvaan kasvusuunnitelman laadintaan.

GROW²-valmennus perustuu nimenomaan vertaisryhmätyöskentelyyn, jossa omaa ajattelua rikastaa ryhmässä jaetut näkemykset, kokemukset, oivallukset ja ideat. Saat ryhmäläisiltä uudenlaisia näkökulmia yrityksesi kehittämiseen.

Osallistumismaksu on 140 euroa + arvonlisävero, mikäli yrityksen De minimis -tuki alittaa 200.000 € viimeisen 3 vuoden ajalta. GROW² -valmennuksen arvo on 1750 €, joka myönnetään yritykselle De minimis -tukena.

Valmennuksen rahoittavat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Business Joensuu Oy.

Kasvuvalmennukseen on jatkuva haku. Hae mukaan täyttämällä hakulomake.

Käymme jokaisen hakemuksen läpi, arvioimme kasvun potentiaalin ja valmennuksen hyödyllisyyden yritykselle. Näiden perusteella teemme valinnan osallistuvista yrityksistä. Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä hakijaan mahdollisimman pian hakemuksen jättämisestä.

Valmennusryhmä kootaan niin, että osallistuvat yritykset ovat suurin piirtein samankokoisia ja samantapaisten haasteiden äärellä. Kilpailevia yrityksiä ei sijoiteta samaan ryhmään.

Tapaamiset järjestetään Joensuun seudulla, pääasiassa Business Joensuun tiloissa (Länsikatu 15). Valmennusta voidaan järjestää tarvittaessa myös osin tai kokonaan  etätapaamisina.

Osaan valmennuksesta on mahdollisuus osallistua etänä, mutta suurin osa valmennuksesta edellyttää läsnäoloa.

Saat Business Joensuusta oman yritysvalmentajan. Valmentajina toimivat Santeri Lanér ja Mervi Leminen. Kehittämistukenasi on tarvittaessa myös muu Business Joensuun henkilöstö.

Valmennuksen päätyttyä sinulla on konkreettinen kasvusuunnitelma yrityksellesi.

Vertaisryhmän kanssa voit jakaa kokemuksia ja käytäntöjä valmennuksen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Oman valmentajasi kanssa tapaat valmennuksen alussa ja lopussa, jolloin saat sparrausta yrityksen tavoitteisiin ja kasvusuunnitelman tekoon.

Osallistuminen valmennukseen antaa sinulle pohdinnan hetkiä, irtiottoja kiireisestä arjesta ja mahdollisuuden keskittyä yrityksesi kehittämiseen. Saat oivalluksia omaan toimintaasi liittyen, ja voi jakaa sekä oppia käytäntöjä vertaisryhmäläisiltä.

Valmennuksen aikana huomaat, mitkä ovat yrityksesi kasvu- ja kehitysmahdollisuudet, ja mitä asioita yrityksessä olisi hyvä muuttaa. Lisäksi havaitset, mitkä ovat kehityksen esteet, kuinka esteet ylitetään, ja miten kehitystyötä viedään konkreettisin ja aikataulutetuin askelmerkein eteenpäin.

Kasvuvalmennuksen jälkeen saat todistuksen kasvuvalmennusohjelman hyväksytystä suorittamisesta.

Katso myös kasvuvalmennuksen hyödyt osallistujalle.