Business Joensuulta saat tukea rahoituksen suunnitteluun, sopivien rahoituslähteiden kartoittamiseen, kehittämis- ja investointihankkeiden suunnitteluun sekä hakemusten laatimiseen. Joensuun seudulla on mahdollista hakea yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskuksesta. ELY-keskuksen investointituki on maksimissaan 35 % ja kehittämistoimenpiteisiin myönnettävä avustus enintään 50 %.

Yritysrahoitukseen liittyen palvelemme sinua seuraavissa toimenpiteissä:

  • Rahoitusneuvonta, suunnitelmat ja laskelmat
  • Rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen
  • Investointi- ja kehittämishankkeiden suunnittelu
  • Yhteistyökumppaneiden, sijoittajien ja asiantuntijoiden löytäminen
  • Rahoitushakemukset

Työkaluinamme on myös kaksi alueellista sijoitusrahastoa ja laaja sijoittajaverkosto. Lisäksi käytettävissä ovat Business Finlandin avustukset ja lainat, sekä Finnveran takaukset, lainat ja muut palvelut.


Business Joensuun Start Up -rahasto auttaa Joensuun seudulle sijoittuvia starttivaiheen yrityksiä kasvamaan, työllistämään ja kansainvälistymään. Rahasto tukee yhdessä Business Joensuun Yrityskiihdyttämön ja kansainvälistymispalvelujen kanssa kohdeyritysten kotimaista ja kansainvälistä kasvua. Rahaston pääfokus on digitalisaatioon, metsäbiotalouteen sekä materiaaleihin ja innovatiiviseen teknologiaan liittyvässä yritystoiminnassa.

North Karelia Growth Fund -rahasto sijoittaa hiljattain perustettuihin ja nuoriin yrityksiin, jotka toimivat erityisesti digitalisaation, metsä- ja biotalouden, fotoniikan ja materiaalitieteen aloilla, sekä matkailualalla ja luovalla alalla.