Yhteistyö alkaa tarvekartoituksella, jonka aikana selvitämme yrityksesi potentiaaliset liikekumppanit, työvoimatarjonnan ja yhteistyötahot. Autamme myös sopivan toimitilan tai tontin löytämisessä.

 Lisäksi saat halutessasi meiltä tukea:

  • Osaajien rekrytointiin
  • Toimitilan hankintaan
  • Lupa-asioiden hoitamiseen
  • Rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen
  • Tuote- ja palvelukehitys yhteistyökumppaneiden löytämiseen
  • Henkilöstön sijoittumiseen

 

Sopivat tilat yrityksellesi

Tiedepuisto Joensuu ilmakuva 2021

Sijainnilla on yritystoiminnassa iso merkitys ja se on myös kilpailuetutekijä. Joensuun seudulla yritysalueita investoidaan ja kehitetään koko ajan. Jokaisella alueella on tarjota omia vahvuuksiaan syitä sijoittua, yrittää ja menestyä Joensuun seudulla. Valitse omasi ja tule tekemään menestystä hyvälle paikalle. Kannattaa tutustua! Tutustu tarkemmin tontteihin ja toimitiloihin

 

Seudulliset rahastot ja tuet yritystoiminnan kaikkiin vaiheisiin

Autamme myös yritysrahoituskysymyksissä yritystoimintasi kaikissa vaiheissa. Saat apua rahoituksen suunnitteluun, hakemiseen ja hakemuksien tekemiseen.

Business Joensuun Start Up -rahasto auttaa Joensuun seudulle sijoittuvia starttivaiheen yrityksiä kasvamaan, työllistämään ja kansainvälistymään. Rahasto tukee yhdessä Business Joensuun Yrityskiihdyttämön ja kansainvälistymispalvelujen kanssa kohdeyritysten kotimaista ja kansainvälistä kasvua. Rahaston pääfokus on digitalisaatioon, metsäbiotalouteen sekä materiaaleihin ja innovatiiviseen teknologiaan liittyvässä yritystoiminnassa.

North Karelia Growth Fund -rahasto sijoittaa hiljattain perustettuihin ja nuoriin yrityksiin, jotka toimivat erityisesti digitalisaation, metsä- ja biotalouden, fotoniikan ja materiaalitieteen aloilla, sekä matkailualalla ja luovalla alalla.

Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin

 

Yrityskaupan kautta Joensuun seudulle

Joensuun seudulla on paljon mielenkiintoisia start-up yrityksiä sekä toimintansa vakiinnuttaneita kehittyviä ja kasvavia yrityksiä. Liiketoimintakauppa on tehokas tapa etabloitua alueelle ja hyödyntää Business Joensuun yhteistyökumppaniverkostot. Kartoitamme asiakasyrityksen kriteerien pohjalta potentiaaliset kohdeyritykset ja autamme yritysjärjestelyn toteuttamisessa alusta loppuun. Kaikki toimintamme perustuu ehdottomaan luottamuksellisuuteen.

Osuva-palvelu yhdistää myyjät ja ostajat. Tästä kanavasta voit helposti hakea tarjolla olevia mielenkiintoisia ostokohteita. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme palvelusta lisää!