Joensuun seudulla metsään liittyvä osaaminen on maailmanlaajuisesti kiistatonta kärkeä etenkin digitalisaation hyödyntämisessä. Seudulla on erityisen hyvää osaamista metsien kestävästä käytöstä, puurakentamisesta ja uusiutuvan energian tuotannosta. Erityisosaamisalueisiin kuuluvat etenkin uusien teknologioiden, kuten digitalisaation ja fotoniikan, hyödyntäminen monin tavoin esimerkiksi metsätiedon hankinnassa, metsävarojen hallinnassa ja esimerkiksi metsäpalojen ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa.

Kaiken takana on tutkimus-, kehitys- ja yritystoiminnassa muovautunut joensuulainen huippuosaaminen. Olemme edelläkävijöitä metsäalan koulutuksessa ja koulutustarjontamme kattaa kaikki koulutustasot ammatillisesta koulutuksesta tohtoritasolle asti.. Eloisa kansainvälinen seudun yrityksille parhaat puitteet kasvaa ja kehittyä.

Pohjois-Karjalan metsät on sertifioitu ja niitä hoidetaan sekä hyödynnetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat raaka-aineen ilmastoystävälliselle hyödyntämiselle, hiilen sidonnalle, uusien tuotteiden kehittämiselle ja toimia-alan kestävälle kehittämiselle. Pohjois-Karjalassa on metsää peräti 197 000 000 kuutiometriä eli noin 83 % alueen pinta-alasta.

Saimaan kanavan kautta Itämerelle kulkeva vesitie mahdollistaa puolestaan yritysten viennin kustannustehokkaasti maailman markkinoille.

Lisäksi korkeatasoinen ja laaja-alainen fotoniikkaosaaminen sekä vahva ICT-alan yritystoiminta tarjoavat metsäbiotalouden ja kiertotalouden yrityksille ainutlaatuisia mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja innovointiin.

 

Digitaalisen metsätalouden edelläkävijä

Joensuussa metsäalan laaja-alainen osaaminen yhdistyy fotoniikan huippuosaamiseen, vahvaan tietotekniikan koulutukseen ja ohjelmistoklusteriin. Monipuolisiin tehtäviin ICT-osaajia valmistuu Itä-Suomen yliopistosta, Karelian ammattikorkeakoulusta ja ammatillista koulutusta tarjoavasta Riveriasta. Näissä oppilaitoksissa koulutuksen aloittaa vuosittain yli 300 opiskelijaa.


Kotimaista ja kansainvälistä huippuosaamista

Metsäbiotalouden huippuosaaminen näkyy muun muassa siinä, että alueella on yli 500 yritystä ja 6000 alan työpaikkaai. Alueen Luonnonvarakeskuksen yksikön ja Euroopan metsäinstituutti EFI:n pääkonttorin osaaminen on tunnustetusti kansainvälistä huippua täydentäen metsätalouden ekosysteemimme kokonaisuuden huipputasolle. Seudulla toimii lukuisia kotimaisia ja kansainvälisesti menestyviä yrityksiä:

Kansainvälisiä ammattilaisia ja asiantuntijoita aina käytännön tekijöistä tohtoritasolle saakka kouluttavat seudulla:

 


Pohjois-Karjala ja sen pääkaupunki Joensuu on myös Euroopan metsäosaamisen pääkaupunki Itä-Suomen yliopiston, Luken, Euroopan metsäinstituutin ja monen muun toimijan kautta, joiden joukossa myös nopeasti kasvava innovatiivisten metsäyritysten joukko, Arbonaut etunenässään. Joensuun Tiedepuiston kasvualusta jalostaa tietotekniikan ja luonnontieteiden kansainvälisistä opiskelijoista erinomaista osaajajoukkoa näiden yritysten palvelukseen.

Tuomo Kauranne, President, Arbonaut Oy Ltd

Pikakatsaus Joensuun metsä- ja fotoniikkaosaamiseen: