Moderni fotoniikan osaamis- ja palvelukeskus Photonics Center tarjoaa yrityksille laitteet, osaajat ja verkostot keskitetysti. Ennennäkemättömiä sovellusmahdollisuuksia tarjoavat myös paikallinen metsäbiotalousalan huippuosaaminen, laaja-alainen yritystoiminta, ICT-osaaminen sekä metalli- ja muovialan keskittymät. Lisäksi Suomen akatemian fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva (PREIN) ja osaamiskeskittymä Photonics Finland ovat merkittävä osa Joensuun fotoniikan toimijakenttää.

 

Tutkimusta ja huippuosaamista yli 50 vuoden ajan

Fotoniikka UEF Joensuu 2021

Fotoniikan tutkimuksella on Joensuussa erittäin pitkät perinteet, sillä tutkimusta on tehty Joensuussa jo yli 50 vuoden ajan. Tarjoamme yrityksille maailman kärkiosaamista muovioptiikan ja 3D-tulostetun optiikan suunnittelusta lopputuotteen valmistukseen.

Yhteistyö yritysten ja oppilaitosten välillä on tiivistä. Fotoniikan koulutusohjelmista valmistuu vuosittain yli 20 maisteria sekä lähes 10 tohtoria. Vuonna 2023 aloittavien opiskelijoiden määrä kasvaa Erasmus Mundus-ohjelman myötä merkittävästi.

Alueella kansainvälisesti toimiviin fotoniikkayrityksiin kuuluvat:

Korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten fotoniikan opetuksen kärkiä ovat:

Itä-Suomen yliopisto

  • Diffraktiivinen optiikka ja näytöt
  • XR-, AR-, VR- ja MR-sovellukset ja optiikka
  • Spektrivalotutkimus
  • Optiikan suunnittelun koulutus – ainoana Suomessa!

Karelia ammattikorkeakoulu

  • Tarkkuusteknologia

Riveria ammattioppilaitos

 


Joensuun koulutustarjonta kokonaisuutena ja etenkin yliopiston fotoniikan tutkimus luovat uskoa osaavan työvoiman saatavuuteen. Alueen alihankintaverkostot ovat meille myös merkittävä tekijä sijoittumiselle Joensuuhun. Lisäksi Business Joensuu on auttanut meitä toimitilojen sekä rahoituksen löytämisessä.
– Vadim Kiyko, Hypermemo Oy

 


Suurin motivaatio toimipisteen perustamiselle Joensuuhun oli osaavan fotoniikan työvoiman saatavuus. Yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa on ollut tärkeässä roolissa henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja tuotekehityksessä. Meidän mielestämme yritykset, oppilaitokset ja Business Joensuu ajavat fotoniikan alueellista kehitystä kohti yhteistä päämäärää. Joensuun alueen fotoniikan yritystoiminta on vilkastunut huomattavasti muutamassa vuodessa ja uskomme kasvun jatkuvan.

– Petri Stenberg Dispelix Oy, VP of Manufacturing & Joensuu site Manager

 

Ainutlaatuinen Photonics Center tarjoaa kattavat fotoniikan palvelut yrityksille

Photonics Center on ainutlaatuinen fotoniikan osaamis- ja palvelukeskus. Palvelukeskus tukee yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä, pääoman hankinnassa ja verkostoitumisessa. Keskuksen tarjoamien kokonaisratkaisuiden avulla autetaan yrityksiä lyhentämään tutkimus- ja tuotekehitysaikaa, jotta tuotteet saadaan nopeammin markkinoille.

Photonics Center tarjoaa yrityksille muun muassa:

  • Monipuoliset toimitilat kasvavan yrityksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin
  • Modernit yhteiskäyttölaitteet sekä mittaus- ja prosessointipalvelut
  • Kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja tulevaisuuden huippuosaajia
  • Vahvan fotoniikkayhteisön, kattavat verkostot ja yhteismarkkinoinnin
  • Business Joensuun palvelut yrityksen kasvun ja kehityksen vauhdittamiseen ja sijoittumiseen Joensuun seudulle

Fotoniikkaa hyödyntäviä yrityksiä autetaan kansallisten ja kansainvälisten innovaatioiden edistämisessä sekä uusien kumppanien ja osaajien löytämisessä kasvun vauhdittamiseksi. Start-up yritysten toimintaa tuetaan kattavien asiantuntija- sekä kiihdyttämöpalveluiden avulla. Alueelle sijoittuville yrityksille on lisäksi tarjolla oma palveluportaali, jonka avulla varmistetaan helppo ja nopea sijoittuminen.

Keskus lisää toiminnallaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja kouluttaa yrityksen tarpeita vastaavia huippuosaajia. Keskus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää yhteiskäyttölaitteita sekä mittaus- ja prosessointipalveluita. Yritysten käytössä ovat lisäksi Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituutin optiikan tutkimus- ja valmistusympäristö, johon kuuluvat mikro- ja nanorakenteiden valmistus, e-beam ja karakterisointi. Karelia ammattikorkeakoulun huippuluokan tarkkuusteknologian laiteinfra on myös yritysten käytettävissä.

Katso video Joensuun fotoniikka-osaamisesta