Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt kaksi uutta tuotantotukityyppiä AV-tuotannoille. jo olemassaolevan 25% tuotantotuen lisäksi. Uusien tukien myötä elokuva-, TV- ja suoratoistopalvelusarjojen kuvaaminen Pohjois-Karjalassa on entistäkin kannattavampaa.

 

Uusi pilottituotantotuki TV-sarjoille

Tuotantotuki voidaan myöntää myös TV- ja suoratoistosarjan pilottituotannon tuotantovaiheeseen pilottituotantotukena, mikäli sen katsotaan edistävän alueen kehitystä ja sarjatuotanto kuvataan toteutuessaan kokonaan tai osittain Pohjois-Karjalassa. Arvioinnissa tarkastellaan pilottituotannon kelpoisuutta ja uskottavuutta koko sarjan rahoituksen saamiseksi. Pilottituotantotuki edellyttää hakijalta sopimusta tai aiesopimusta yhden tai useamman levittäjän kanssa. Pilottituotantotuen suuruus on maksimissaan 25 000 €. Tukea voidaan maksaa ennakkomaksuna enintään 90 %. Loppuosa tuesta maksetaan tuotannon valmistuttua toteutuneiden kustannusten perusteella. Itä-Suomen elokuvakomission (EFFC) esituotantopalvelut voidaan laskea kustannuksiin ja nämä on huomioitava hakemuksessa.

Pilottituotantotuella ei tueta levitystä.

 

Uudesta myyntitrailerituesta vauhtia markkinointiin

Tuotantotuki voidaan myöntää myös elokuvan tai TV- ja suoratoistosarjan myyntitrailerin tuotantoon myyntitraileritukena, mikäli sen katsotaan edistävän alueen kehitystä ja elokuva tai sarja kuvataan toteutuessaan kokonaan tai osittain Pohjois-Karjalassa. Myyntitrailerin tarkoituksena on osoittaa tuotantoyhtiön osaamisen taso ja ammattimaisuus tilaajan kanssa elokuvasta tai sarjasta käytävissä neuvotteluissa. Arvioinnissa tarkastellaan myyntitrailerin kelpoisuutta ja uskottavuutta elokuvan tai sarjan rahoituksen saamiseksi. Myyntitrailerituki edellyttää hakijalta elokuvan tai sarjan synopsista tai treatment sekä myyntitrailerin käsikirjoitusta. Myyntitrailerituen suuruus on maksimissaan 5000 €. Tukea voidaan maksaa ennakkomaksuna enintään 90 %. Loppuosa tuesta maksetaan tuotannon valmistuttua toteutuneiden kustannusten perusteella. Itä-Suomen elokuvakomission (EFFC) esituotantopalvelut voidaan laskea kustannuksiin ja nämä on huomioitava hakemuksessa.

 

25% tuotantotuki

Tuotantotukea voi hakea Suomeen rekisteröity yritys tai muu yhteisö taikka yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka vastaa audiovisuaalisen tuotannon tuetusta osuudesta. Tuotantotuen hakijan tulee olla kirjanpitovelvollinen.

Tuotantotukea myönnetään tuotannoille, jotka toteutetaan kokonaan tai osittain Pohjois-Karjalan alueella. Alueella tapahtuvaan toteutukseen voivat kuulua esimerkiksi Pohjois-Karjalassa toteutuvat kuvauspäivät ja/ tai alueellisen työvoiman ja palveluiden hyödyntäminen.

Hyväksyttäviä tuotantotuen kohteita ovat pitkät näytelmäelokuvat, dokumentti-, animaatio- ja lyhytelokuvat, fiktiiviset tai reality tv- tai suoratoistopalvelusarjat tai niiden jaksot, musiikkivideot sekä soveltuvin osin myös pelituotannot ja muut interaktiiviset tuotteet. Tuotannon sopivuus tuen piiriin arvioidaan tapauskohtaisesti.

Tuotantotukea voi hakea hankkeiden kuvausvaiheen ja/tai jälkituotantovaiheen kustannuksiin. Pitkien elokuvien (suunniteltu kesto 75 minuuttia tai enemmän) osalta edellytetään pääsääntöisesti Suomen Elokuvasäätiön osarahoitusta.

Tuotantotuella ei tueta levitystä.

 

Tuen hakeminen

Hakemuksilla on jatkuva haku. Lisätietoa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilla, josta saa myös hakemuslomakkeet.

Hakemukset käsitellään maakuntahallituksen nimeämässä arviointiryhmässä, joka koostuu rahoittajien edustajista sekä asiantuntijajäsenistä. Arviointiryhmä tekee esityksen rahoituspäätöksestä. Lopullinen rahoituspäätös valmistellaan maakuntaliitossa. Rahoituspäätöksen tekee maakuntajohtaja enintään 50 000 euron tuotantotuesta ja ylimenevästä maakuntahallitus.