Hyvä muovi!

Joensuun seudulla toimii yli 30 vahvaa muovialan yritystä, jotka työllistävät noin 1500 ihmistä. Yritykset ovat erikoistuneet mm. lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tuotteisiin, kestäviin käyttötuotteisiin, teollisuuden ja maatalouden tuotteisiin ja alaa tukeviin palveluihin. Joensuun seudulla muovialan tuotannosta myydään 60–70 % ulkomaille.

Hyvä muovi! -sivuston avulla lisätään Joensuun seudun muovialan yritysten ja tuotteiden tunnettuutta, esitellään alan työmahdollisuuksia ja tehdään muoviteollisuutta tutummaksi. Haluamme, että seutumme yritykset kasvavat, kehittyvät ja saavat uusia työntekijöitä.

Muoviala Joensuun seudulla lyhyesti:

  • Joensuun seudulla toimii yli 30 yrityksen joukko muovituotteiden parissa. Katso alan yritykset ja toimijat tästä.
  • Alan liikevaihto Joensuun seudulla on n. 200 milj. € vuodessa.
  • 60–70 % liikevaihdosta tulee viennistä.
  • Yrityksissä työskentelee noin 1 500 henkilöä, vuoden 2020 aikana työpaikkoja on tullut lisää satoja.
  • Koulutusta muovialalle on jokaisella koulutusasteella: Riveriassa, Karelia- ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksella.
  • Business Joensuu tukee Joensuun seudun yrityksiä, niiden kasvua ja kehitystä.

“Hyvä muovi!” on kannustushuudahdus Joensuun seudun muovialan yritysten verkostolle sekä muovin hyville ominaisuuksille. Materiaalina muovi herättää ihmisissä negatiivisiakin mielikuvia esimerkiksi valtamerten jäteongelmien ja mikromuovien vuoksi. Muovi on kuitenkin oikeassa paikassa ja oikein käytettynä tarpeellinen. Välttämätön materiaali se on esimerkiksi terveydenhuollossa ja teollisuudessa. Muovialan yritykset luovat seudulle työpaikkoja ja hyvinvointia, eikä arkemme nykyisellään toimisi ilman muovia.