Jokaiselle osallistuvalle yritykselle sovitaan kokenut valmentaja, joka on vienyt yrityksen, tuotteet tai palvelut kansainvälisille markkinoille. Valmentaja on käytettävissä koko ohjelman ajan.

Kansainvälisen myynnin osaaminen ja kokemus ovat ohjelman keskeisintä ydintä ja siinä valmentajina toimivat maailmalla myyntiä tehneet ja johtaneet henkilöt.  Valmentajilla on kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan onnistumisia eri puolilta maailmaa. Valtteri Tuominen on myös tutkinut väitöskirjassaan teknologiamyynnin onnistumisen edellytyksiä.

Valmennuksen aikana käytetään esimerkkejä ja kokemuksia kansainvälisestä myynnistä ja liiketoiminnasta eri toimialoilta.

Valmentajina


Valtteri Tuominen, Valmentaja, kv-teknologiamyynti kansainvälisen teknologialiiketoiminnan osaaja, väitellyt tohtoriksi teknologioiden viemisestä maailman markkinoille, avannut nollasta miljoonien eurojen myynnin USAn markkinoille.

 


Oona Kankkunen, on henkilöbrändäyksen ja modernin myynnin valmentaja ja kouluttaja sekä somekanavien ammatillisen käytön asiantuntija.