Ohjelma toteutetaan uudella toimintamallilla, jossa kokeneet valmentajat sparraavat osallistujia läpi koko ohjelman. Valmentajat ovat kokeneita kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan osaajia. Ohjelmaan kuuluu intensiivipäiviä, joiden välissä yritykset toteuttavat sovittuja toimenpiteitä. GoGlobal-ohjelman ytimessä on myyntivetoinen, konkreettinen tekeminen.

Valmennus yrityksen kansainvälisen myynnin osaamisen kehittämiseen. Valmennuksen ytimessä on myyntivetoinen, konkreettinen tekeminen.​

Kriteerit ohjelmaan valittaville yrityksille:

  • Yrityksellä on selkeä kansainvälistymisen tavoitetila.​
  • Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat kansainvälisten markkinoiden edellyttämällä tasolla tai sinne nostettavissa.​
  • Yrityksen osaaminen ja valmiudet ovat riittävällä tasolla.​

Kasvuhalukas yritys voi osallistua myös Grow  –kasvuvalmennukseen tai toimia Business Joensuun yrityskiihdyttämössä ja jatkaa sitä kautta kansainvälistymisen polulle

Ohjelman rakenne

GoGlobal-ohjelma muodostuu lähipäivistä, valmennuksesta ja yrityksen omista myyntitoimenpiteistä.

1. Kansainvälistymisen edellytysten arviointi

Yrityksellä täytyy olla selkeä kansainvälistymisen tahtotila ja kansainvälisen liiketoiminnan strategia. Yrityksen tuotteet ja palvelut on oltava kv-markkinoiden edellyttämällä tasolla tai sinne nostettavissa. Yrityksen osaaminen ja valmiudet ovat riittävällä tasolla. Arvioinnissa kartoitetaan paras reitti kansainvälistymisen rakentamiseksi.

2. Valmiuksien täydentäminen ja yrityskohtaiset valmennukset

Valmennus alkaa yhteisellä kansainvälistymisseminaarilla, jonka jälkeen siirrytään yrityskohtaiseen valmennukseen.

  • Käydään läpi ja luodaan yrityksen sekä henkilöstön social selling malli.
  • Luodaan tuotteiden tai palveluiden kansainvälinen myyntiviesti ylivoimaisen asiakashyödyn kautta.
  • Etsitään ja rakennetaan kansainväliset myyntiverkostot

3. Ylivoimainen asiakashyöty -strategia

Ylivoimainen asiakashyöty -strategia workshop–päivä, missä työstetään kuuden askeleen mallin kautta osallistuvalle yritykselle konkreettinen myyntiviesti, jossa kerrotaan asiakkaan hyöty ostaa yrityksen tuotetta ja/tai palvelua. Samalla yritys laajentaa ymmärrystään ylivoimaisen asiakashyödyn merkityksestä myynnin onnistumiseen. Päivän aikana käydään läpi esimerkkejä onnistuneista kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan caseista. Päivän tuloksena syntyy fläppitauluversio myyntiviestistä. Osallistuva yritys saa kotitehtäviä selvitettävistä asioista.

Kukin yritys päättää oman osallistujajoukon workshopiin. Päivän tarkoituksena on sitouttaa yrityksessä laajempi joukko mukaan. Workshopin tuloksena syntyy powerpoint-esitys ja top-10 asiakaslista kontaktoitavista asiakkaista.

4. Reflektointi yritysten kanssa

Yritysten etenemistä ja tuloksia käydään läpi yhteisissä reflektointi-päivissä, joita järjestetään tietyissä aikaväleissä. Päivissä jaetaan Success Story –tyyppisesti kokemuksia ja opitaan toisilta.

5. Kansainvälinen myynti osaksi arkea

Toteutuneiden kauppojen jälkeen yrityksille laaditaan suunnitelma kasvuun ja kansainvälistymiseen siten, että kansainvälisestä myynnistä ja liiketoiminnasta tulee osa arkea. Yrityksille varmistetaan, että heillä on jatkoa ajatellen oikeat kontaktit alueen kansainvälistymisverkostoon (mm. rahoitus, Business Finland, jne.).

Lisäksi yrityksillä on käytettävissä 8 + 3 x 4 h lähivalmennusta + yhteensä reilu 10 h etävalmennusta (Teams/puhelut).

Jokaisen yrityksen valmennuspolku räätälöidään tilanteen mukaan.