Ohjelma toteutetaan uudella toimintamallilla, jossa kokeneet valmentajat sparraavat osallistujia läpi koko ohjelman. Valmentajat ovat kokeneita kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan osaajia. Ohjelmaan kuuluu intensiivipäiviä, joiden välissä yritykset toteuttavat sovittuja toimenpiteitä. GoGlobal-ohjelman ytimessä on myyntivetoinen, konkreettinen tekeminen.

GoGlobal on jatkopolku Pohjois-Karjalan Kauppakamarin GlobalSteps –ohjelman osallistujille kansainvälisen myynnin ja operatiivisen toiminnan käynnistämiseksi. Yritys voi osallistua myös suoraan GoGlobal –intensiiviohjelmaan lähtötilanteen evaluoinnin kautta.

Kriteerit ohjelmaan valittaville yrityksille:

  1. Selkeä kansainvälistymisen tavoitetila.
  2. Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat kansainvälisten markkinoiden edellyttämällä tasolla tai sinne nostettavissa.
  3. Henkiset ja taloudelliset resurssit riittävällä tasolla.

Ohjelma toteutetaan uudella toimintamallilla, jossa kokeneet valmentajat sparraavat osallistujia läpi koko ohjelman. Lisäksi ohjelmaan kuuluu intensiivipäiviä, joiden välissä yritykset toteuttavat sovittuja toimenpiteitä.

Mikä tahansa kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisestä kiinnostunut yritys voi osallistua yksittäisiin Best Practices –tehoiskuihin. Kasvuhalukas yritys voi osallistua myös Grow With Joe –kasvuvalmennukseen tai toimia Business Joensuun yrityskiihdyttämössä ja jatkaa sitä kautta kansainvälistymisen polulle

Ohjelman rakenne

GoGlobal-ohjelma muodostuu lähipäivistä, valmennuksesta, yrityksen omista myyntitoimenpiteistä ja matkustamisesta kohdemaihin.

1. Kansainvälistymisen edellytysten evaluointi (0,5 päivää)

Yrityksellä täytyy olla selkeä kansainvälistymisen tahtotila ja kansainvälisen liiketoiminnan strategia. Yrityksen tuotteet ja palvelut on oltava kv-markkinoiden edellyttämällä tasolla tai sinne nostettavissa. Yrityksen henkiset ja taloudelliset resurssit ovat riittävällä tasolla. Evaluoinnissa kartoitetaan paras reitti kansainvälistymisen rakentamiseksi.

2. Valmiuksien täydentäminen (yrityskohtainen kesto)

Mikäli yrityksellä ei ole kansainvälisen liiketoiminnan strategiaa, yritys voi suunnitella sen GlobalSteps –ohjelman kautta. Muilta osin valmiuksia pyritään täydentämään Best Practice –tehopaketeilla ja muilla menetelmillä – tässäkin tavoitteena on konkreettinen käytännön läheisen tekemisen kautta valmiuksien täydentäminen.

3. Ylivoimainen asiakashyöty -strategia workshop (1 + 1 päivää)

Valmennus alkaa yhteisellä Ylivoimainen asiakashyöty -strategia workshop–päivällä, missä työstetään kuuden askeleen mallin kautta osallistuvalle yritykselle konkreettinen myyntiviesti, jossa kerrotaan asiakkaan hyöty ostaa yrityksen tuotetta ja/tai palvelua. Samalla yritys laajentaa ymmärrystään ylivoimaisen asiakashyödyn merkityksestä myynnin onnistumiseen. Päivän aikana käydään läpi esimerkkejä onnistuneista kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan caseista. Päivän tuloksena syntyy fläppitauluversio myyntiviestistä. Osallistuva yritys saa kotitehtäviä selvitettävistä asioista.

Yhteisen päivän jälkeen ylivoimaista asiakashyötyä ja strategisia valintoja työstetään yrityskohtaisessa päivässä. Päivään annetaan ennakkotehtävä. Kukin yritys päättää oman osallistujajoukon workshopiin. Päivän tarkoituksena on sitouttaa yrityksessä laajempi joukko mukaan. Workshopin tuloksena syntyy powerpoint-esitys ja top-10 asiakaslista kontaktoitavista asiakkaista.

4. Myyntiviestin testaus valmennusmatkalla (2-3 päivää)

Yritykselle suunnitellaan ja toteutetaan valmennusmatka yhdessä valmentajan kanssa. Matkan sisältö räätälöidään yrityksen mukaan (mm. tilanne, markkinat) ja tarvittaessa tehdään tapaamisten sopimisia ja matkajärjestelyt yhteistyössä GoGlobal-henkilöstön kanssa.

5. Reflektointi yritysten kanssa (1 päivä)

Valmennusmatkan ja sen jälkeisen työstämisen tuloksia käydään läpi yhteisessä reflektointi-päivässä. Päivässä jaetaan Success Story –tyyppisesti kokemuksia ja opitaan toisilta.

6. Jalkautus operatiiviseksi tekemiseksi (1 + 1 päivä)

Yhteisessä päivässä käydään läpi aiempien vaiheiden kautta eteen tulleita kehittämistarpeita liittyen mm. operatiiviseen toimintaan, organisointiin ja johtamiseen. Päivän aikana kuullaan Growth Story -esimerkkejä muiden yritysten kokemuksista, puhujat valitaan palvelemaan yrityksen tilannetta mahdollisimman hyvin (mm. alakohtaisuus tai kansainvälistymisen tilanne). Yrityksille varmistetaan, että heillä on jatkoa ajatellen hyvät kontaktit alueen kansainvälistymisverkostoon (mm. rahoitus, Business Finland, jne.). Yhteisen päivän jälkeen sovitaan yrityskohtainen päivä. Päivän aikana käydään läpi top-3 pääkohdat, jotka kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeintä laittaa kuntoon seuraavan 6kk:n aikana.

Lisäksi yrityksillä on käytettävissä 4 x 8 h valmentajan aikaa (sovitut lisätapaamiset/puhelut/telco).

Jokaisen yrityksen valmennuspolku räätälöidään tilanteen mukaan.