Ohjelma toteutetaan uudella toimintamallilla, jossa kokeneet valmentajat sparraavat osallistujia läpi koko ohjelman. Valmentajat ovat kokeneita kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan osaajia. Ohjelmaan kuuluu intensiivipäiviä, joiden välissä yritykset toteuttavat sovittuja toimenpiteitä. GoGlobal-ohjelman ytimessä on myyntivetoinen, konkreettinen tekeminen.

GoGlobal on jatkopolku Pohjois-Karjalan Kauppakamarin GlobalSteps –ohjelman osallistujille kansainvälisen myynnin ja operatiivisen toiminnan käynnistämiseksi. Yritys voi osallistua myös suoraan GoGlobal –intensiiviohjelmaan lähtötilanteen evaluoinnin kautta.

Kriteerit ohjelmaan valittaville yrityksille:

 1. Selkeä kansainvälistymisen tavoitetila.
 2. Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat kansainvälisten markkinoiden edellyttämällä tasolla tai sinne nostettavissa.
 3. Henkiset ja taloudelliset resurssit riittävällä tasolla.

Ohjelma toteutetaan uudella toimintamallilla, jossa kokeneet valmentajat sparraavat osallistujia läpi koko ohjelman. Lisäksi ohjelmaan kuuluu intensiivipäiviä, joiden välissä yritykset toteuttavat sovittuja toimenpiteitä.

Mikä tahansa kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisestä kiinnostunut yritys voi osallistua yksittäisiin Best Practices –tehoiskuihin. Kasvuhalukas yritys voi osallistua myös Grow With Joe –kasvuvalmennukseen tai toimia Business Joensuun yrityskiihdyttämössä ja jatkaa sitä kautta kansainvälistymisen polulle

Ohjelman rakenne

GoGlobal-ohjelma muodostuu kuudesta intensiivijaksosta, valmennuksesta, yrityksen omista myyntitoimenpiteistä ja matkustamisesta kohdemaihin.

1. Kansainvälistymisen edellytysten evaluointi (0,5 päivää)

 • Yrityksellä täytyy olla selkeä kansainvälistymisen tahtotila ja kansainvälisen liiketoiminnan strategia.
 • Yrityksen tuotteet ja palvelut on oltava kv-markkinoiden edellyttämällä tasolla tai sinne nostettavissa.
 • Yrityksen henkiset ja taloudelliset resurssit ovat riittävällä tasolla.
 • Toimiala-, koko- tms. vaatimuksia ei ole.
 • Evaluoinnissa kartoitetaan paras reitti kansainvälistymisen rakentamiseksi tai muut vaihtoehdot.

2. Valmiuksien täydentäminen (yrityskohtainen kesto)

Mikäli yrityksellä ei ole kansainvälisen liiketoiminnan strategiaa, yritys voi suunnitella sen GlobalSteps –ohjelman kautta. Muilta osin valmiuksia pyritään täydentämään Best Practice –tehopaketeilla ja muilla menetelmillä – tässäkin tavoitteena on konkreettinen käytännön läheisen tekemisen kautta valmiuksien täydentäminen.

3. Yhteiset kick-off päivät (3 päivää)

 • Tavoitteena luoda into, usko ja käsitys edellytyksistä yrityksen kansainvälistymiseen.
 • Päivän aikana kaksi yritysesimerkkiä onnistuneesta kansainvälistymisestä, joista toinen Joensuun seudulta ja toinen muualta Suomesta/maailmalta. Näistä reflektointi oman yrityksen tilanteeseen.
 • Esimerkkejä kv-strategioista eri maantieteellisiltä alueilta ja kansainvälistymisen keskeiset vaiheet. Päivitetään yrityksen kansainvälistymisstrategia –tuotteet/palvelut ja kohdemarkkinat.
 • Best Practices –koulutus kansainvälisestä myynnistä.
 • Oman myyntiviestin ja erottautumisen rakentaminen.
 • Aloitetaan yrityksen go-to-market suunnitelman tekeminen.
 • Tunnistetaan tarpeet tuelle ja valmentajille.

4. Let’s go global -päivät (2 päivää)

 • Tavoitteena luoda konkreettinen Go-to-market –suunnitelma ja toimenpiteet.
 • Päivän aikana kaksi esimerkkiesitystä onnistuneesta kansainvälistymisestä, joista toinen Joensuun seudulta ja toinen muualta Suomesta/maailmalta. Näistä reflektointi oman yrityksen tilanteeseen.
 • Esimerkkejä go-to-market suunnitelmista ja niiden toteuttamisesta.
 • Sovitaan yrityskohtaisesti konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut.
 • Käydään läpi oman suunnitelman riskit ja niiden minimointi.
 • Valmentajan kanssa sparraus ja jatkon sopiminen.

5. Joint go-to-market -toimenpiteet

 • Toteutetaan yhdessä valmentajan kanssa go-to-market toimenpiteitä.
 • Konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi myynnin, markkinoinnin tekemiseen, tai myyntiverkostojen rakentamiseen.
 • Ykkösprioriteetin go-to-market toimenpiteiden toteutus yhdessä GoGlobal –valmentajan kanssa ja tarvittaessa erikseen nimetyn kokeneen osaajan kanssa – mennään maailmalle.
 • Tuloksena eteneminen go-to-market –toimenpiteissä.

6. Wrap-up päivä (1,5 päivää)

 • Kaikki osallistujat jakavat kokemuksensa ja jatkosuunnitelmansa
 • Vertaisoppimista
 • Reflektointi
 • Juhlintaa