Osakeyhtiön tilinpäätös -koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi merkittävimmät ajankohtaiset tilinpäätöksen laadintaan liittyvät kysymykset. Päivän aikana käsitellään yhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sisältö sekä olennaiset seikat mitä näistä eristä niin tilitoimistojen henkilöstön sekä yrityksen johdon ja yrityksen taloudesta vastaavien tulee ottaa huomioon tilinpäätöstä laatiessaan. Olennaisimpia kysymyksiä oikean tilinpäätöksen laadinnan kannalta on mm. tase-erien oikeamääräiseen arvostamiseen liittyvät kysymykset, jotka omalta osaltaan varmistavat oikean ja informatiivisen tilinpäätöksen.

Koulutuspäivän yhteydessä käsitellään myös osakeyhtiön verotukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä käytössä olevat tuloksenjärjestelymahdollisuudet. Lisäksi koulutuspäivän yhteydessä käydään läpi osakeyhtiön toimintakertomuksen laadintaan liittyvät olennaiset säädökset sekä liitetietojen merkitys asianmukaisen tilinpäätöksen laatimisessa. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille varmuutta siihen, että yrityksen tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja se täyttää niin yrityksen omistajien, viranomaisten kuin muidenkin sidosryhmien siihen kohdistamat tarpeet voimassa olevan tilinpäätösnormiston näkökulmasta.

Koulutuspäivän aiheita:

  • Tuloslaskelman ja taseen sisältö ja niihin liittyvät arvostus- ja esittämistavat tilinpäätöksessä
  • Rahoituslaskelman laadintavelvollisuus ja sen tuottaman informaation merkitys yritykselle
  • Osakeyhtiön verotus ja vähennysoikeudet verotuksessa
  • Toimintakertomuksen laadinta ja sen sisältö
  • Yrityksen liitetiedot ja niiden merkitys tilinpäätöksen antaman oikeiden ja riittävien tietojen kannalta

Kouluttajana toimii Erkki Yli-Rantala, KHT. Kouluttajalla on pitkäaikainen kokemus tilinpäätöksiin ja niiden liittyvien kysymysten kouluttamisesta. Lisäksi kouluttaja on toiminut pitkään monipuolisissa tilintarkastustehtävissä useissa eri yksityisten ja julkisomisteisten yhtiöiden tilintarkastajina. Kouluttajan saamien palautteiden perusteella koulutustilanteet ovat olleet hyvin käytännönläheisiä, laadukkaita ja osallistujien ammattitaitoa kehittäviä.

Koulutuksen järjestää Pohjois-Karjalan kauppakamari.

Lisätietoja:
mari.tuovinen@kauppakamari.fi