Verotuksessa on odotettavissa useita muutoksia, kun hallitusohjelman verokirjauksia ryhdytään toteuttamaan. Myös verojen ilmoittamiseen ennakoidaan muutoksia. Aina ajankohtaisena aiheena päivässä käydään läpi käyttöomaisuuteen ja poistoihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi tarkastellaan keskeisimpien korkeimman hallinto-oikeuden päätösten ja keskusverolautakunnan ennakkoratkaisujen vaikutusta verolainsäädännön tulkintaan.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen ajankohtaisosiossa käydään läpi haasteellisimpia asioita tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta. Yrityksen pysyvien vastaavien omaisuuserien arvostamisen ja jaksottamisen tulkinnallisia tilanteita tarkastellaan erityisesti aineettomien hyödykkeiden kuten kehittämismenojen ja liikearvojen näkökulmasta. Oman pääoman erien jakamisen ja palauttamisen kirjanpitokysymyksiä tarkastellaan muun muassa uuden “osakepääomattoman” osakeyhtiön näkökulmasta. Lisäksi esitellään kirjanpitolautakunnan uusimmat lausunnot ja selvitetään niiden vaikutukset käytännössä.

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00-9.05 Tilaisuuden avaus, toimitusjohtaja Matti Vuojärvi

9.05-11.00 Ajankohtaista verotuksessa

Hallitusohjelma ja budjettilait
Verojen ilmoittamiseen liittyvät muutokset
Verosopimusmuutokset ja kansainvälisten veroriitojen uudet ratkaisumekanismit
Sijoitusvakuutukset ja osakesäästötili

11.15-12.15 Verotuksen viimeaikaista oikeuskäytäntöä

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksiä
Keskusverolautakunnan ratkaisukäytäntöä

13.15-14.15 Käyttöomaisuus ja poistot – muuttuuko jokin?

Käyttöomaisuuden määritelmä osakeyhtiön tulolähdejaon poistamisen jälkeen
Aineettoman omaisuuden aktivointi
Poistojen tulevaisuus

14.15-14.45 Kahvitauko

14.15-16.00 Ajankohtaista kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

Osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistuminen
Pysyvien vastaavien omaisuuserien arvostaminen ja jaksottaminen
Kirjanpitolautakunnan uusimmat lausunnot

Luennoijina toimivat:

OTT Pauli K Mattila on suosittu luennoitsija, joka toimi vuoteen 2012 asti Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajana. PK Mattila on perehtynyt erityisesti yritysten ja niiden omistajien verotukseen. Hän toimii vero-oikeuden dosenttina Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Tampereen yliopistossa.

KTL Risto Walden on innostava ja energinen luennoitsija, joka toimii verotuksen ja tilinpäätöksen asiantuntijana Bilanssi Oy:ssä. Hän kuuluu Suomen eturivin asiantuntijoihin kirjanpidollisella ja verotuksellisella osaamisellaan ja on kirjoittanut useita teemaan liittyviä kirjoja ja artikkeleita. Walden on aiemmin työskennellyt Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Verohallinnossa.

Hinta: kauppakamarin jäsenet 320€ +alv, normaalihinta 450€ +alv.

Ilmoittaudu mukaan tästä.