Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, mitä ovat supereristeet ja millaisia uusia mahdollisuuksia ne tarjoavat rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Miten resurssitehokkaammat rakenteet vaikuttavat rakennuksen elinkaarikustannuksiin? Kuinka toteuttaa tuotantorakennus, joka on joustava yritystoiminnan muutoksissa? Voidaanko sivuvirtoja hyödyntämällä parantaa materiaalin käyttöominaisuuksia ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä?

Kenelle: Rakennuttajat, rakennustoimistot, arkkitehti- ja insinööritoimistot, rakennustuoteteollisuus ja muut rakennusalan yritykset, kuntien asuntoyhtiöt ja teollisuuspuistot sekä alan t&k-organisaatiot

12:30 Avaus | Timo Tahvanainen, Business Joensuu Oy

12:45 Uudet supereristeet – teknologia ja markkinanäkymät | Jyri Nieminen, Sweco

13:15 Case: Kustannusvaikutukset elinkaaritarkasteluna kerrostalokohteessa | Kari Nöjd, Sweco

13:45 Kahvi- ja keskustelutauko

14:15 Kierrätysmateriaalit rakennusteollisuudessa – uhka vai mahdollisuus? | Mervi Matilainen,
Apila Group Oy

14:35 Kierrätettävä tuotantolaitos ekologisesti ja taloudellisesti kestävänä ratkaisuna | Katri Luoma-aho,
Pöyry Finland Oy

15:00 Case: Kierrätettävä tehdas yrittäjän näkökulmasta | Markku Leppänen, Woodland Power Oy

15:20 Info: Puutuotteiden testaus- ja tuotekehitysympäristöt Joensuussa | UEF – Karelia – LUKE

15:30 Keskustelu

15:45 Buffet ja verkottuminen

17:00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista 21.10.2019 mennessä tästä linkistä.
Kerro samalla myös ruoka-ainerajoitteet ja ellet osallistu buffetiin.

TERVETULOA!

Lisätietoja:
Terttu Kinnunen, terttu.kinnunen@businessjoensuu.fi, puh. 050 339 4992
Timo Tahvanainen, timo.tahvanainen@businessjoensuu.fi, puh. 050 443 2950

Kutsu – Supereristeet ja kierrätettävä tehdas 291019