Joensuun kaupunki yhteistyökumppaneineen jalkautui Joensuun yrityksiin kuuntelemaan yrittäjien ajatuksia, palvelutoiveita ja kehittämisideoita syyskuussa Yrityskuiskaaja-kiertueella. Yrityskuiskaajat kävivät 300 yrityksessä ja tavoittivat 125 yrittäjää tai yrityksen vastuuhenkilöä. Toisen kerran toteutettu kampanja sai hyvän vastaanoton.

Yrityskuiskaajat saivat kierroksella 124 palvelupyyntöä. Eniten palveluja kaivattiin työntekijöiden etsimisessä sekä oman ja uuden henkilöstön kouluttamisessa (46 kpl). Yrityksen kehittäminen, investoinnit ja rahoitus, hankinta- ja kilpailutusasiat ja työllistämisen kuntalisä tulivat seuraavina.

– Yksi suosituimpia keskusteluaiheita oli työnantajille suunnattu työllistämisen kuntalisä. Yrityksissä oltiin hyvillään, että kaupunkia kiinnostaa myös yritysten toiminta ja jalkautumista pidettiin hyvänä ajatuksena, toteaa kampanjaan osallistuneen JOSEK Oy:n asiakkuuspäällikkö Tuomo Roivas.

Joensuun kaupunki sai eniten palautetta kaavoitus-, rakentamis- ja työmaa-asioissa.  Kriittisin palaute koski työmaa-alueita ja parkkipaikkoja keskustan ja Raatekankaan alueella. Yrittäjät antoivat myös kiitoksia hyvin sujuneesta yhteistyöstä, yritysneuvonnasta, palkkatuesta, henkilöstön koulutuksesta ja keskustan kehittämisestä.

Yrittäjät toivovat matalan kynnyksen kontaktointia jatkossakin.

Yrityskuiskaajat kiertävät jatkossakin. Kampanjan saama vastaanotto, yrittäjien esille nostamat työntekijätarpeet ja ideat kannustavat toteutukseen myös ensi vuonna, kommentoi Joensuun työllisyyspalvelujen asiakkuuspäällikkö Riikka Vartiainen.

Yrityksissä esille tulleet palvelupyynnöt on välitetty yhteistyöverkostossa toimiville asiantuntijoille, jotka ottavat yritykseen yhteyttä. Yrittäjä ja asiantuntija sopivat jatkosta ja asian hoitamisesta yrittäjälle sopivalla tavalla.

Työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen nousi esille Joensuun kuntalaiskyselyssä tärkeimpänä kehitettävänä asiana. Yrityskuiskaajat edistävät tätä tavoitetta. Joensuun tavoitteena on olla kokoluokassaan Suomen yritysystävällisin kaupunki.

Yrityskuiskaajina toimivat Joensuun kaupungin, TE-toimiston, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n, Joensuun Tiedepuiston, Joensuun Yrittäjät ry:n, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n, Pohjois-Karjalan kauppakamarin, Joensuun yrityskiinteistöjen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen asiantuntijat ja johto.

Lisätiedot:
Joensuun kaupunki, Sari Riikonen, työllisyyskoordinaattori
+358 50 310 9635
sari.riikonen@joensuu.fi