Yli 50 pohjoiskarjalaista yritystä on hakenut uutta vauhtia kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamiseen Business Joensuun ja Pohjois-Karjalan Kauppakamarin ohjelmien muodostamasta kehitysputkesta. Kokonaisuudessa yhdistetään vahva valmistelu ja konkreettinen myynnin tekeminen: yritykselle tehdään ensin kansainvälistymisen strategia, jonka jälkeen lähdetään maailmalle tekemään konkreettista myyntityötä yhdessä kokeneiden myyntivalmentajien kanssa. Yrityksiltä saadun palautteen perusteella yritykset ovat ohjelmien myötä lisänneet osaamistaan, avanneet uusia markkinoita ja kasvattaneet vientiä. Seuraavien viiden vuoden aikana osallistuneet yritykset arvioivat saavansa lisää vientiä jopa noin 150 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Business Joensuu Oy ovat kehittäneet yhdessä maakunnan yritysten kanssa yrityslähtöisen konseptin, kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen. ”Kehitysputken” alkupäässä on Pohjois-Karjalan kauppakamarin Global Steps -kansainvälistymisohjelma, jonka jälkeen yritys jatkaa Business Joensuu Oy:n GoGlobal- valmennusohjelmaan.

– Global Steps-ohjelmassa yritys luo kansainvälisen liiketoiminnan strategian ja toteutussuunnitelman, ja nostaa kansainvälisen liiketoiminnan osaamistasoa. GoGlobal toimii jatkona Global Stepsille, ja siinä keskitytään kansainvälisen myynnin nopeaan kasvattamiseen yrityksen strategiatyössä valituilla markkinoilla, kertoo ohjelmapäällikkö Keijo Mutanen Pohjois-Karjalan kauppakamarista.

– Global Steps alkoi vuonna 2015 ja GoGlobal 2019. Ohjelmia on hyödyntänyt jo yli 50 yritystä.

Global Stepsin strategiatyön malli on syntynyt käytännön kautta. Se perustuu professori Toivo Äijön käytännön kokemuksiin noin 1000 yrityksen strategiatyöstä. Suurin osa näistä yrityksistä toimii kansainvälisesti.

GoGlobal-valmennusohjelmassa keskitytään konkreettiseen, käytännönläheiseen myyntityöhön, jossa yritys myy omia tuotteita ja palvelujaan maailmalle. Yritysten myyntityössä toimivat valmentajina ja sparraajina valmentajat, jotka ovat itse tehneet pitkään kansainvälistä myyntityötä.

– Kahden ohjelman muodostama kokonaisuus eroaa muista vastaavista siinä, että yritys määrittelee ensin kilpailustrategian perustuen ylivoimaiseen asiakashyötyyn ja -arvoon. Vasta tämän jälkeen yritys valitsee parhaat markkinat. Useimmissa muissa ohjelmissa on markkina valittu etukäteen ulkopuolisen toimesta, ja siihen haetaan kiinnostuneita yrityksiä. Onnistuminen jää kuitenkin suunnitelmatasolle, mikäli ylivoimainen asiakashyöty on tunnistamatta ja markkinoille yritetään työntyä tuote edellä. Lisäksi konkreettinen myyntityö tuloksineen jää tekemättä, kertoo palvelujohtaja Janita Ylitalo Business Joensuusta.

Ohjelmien kohdeyrityksinä ovat kaikki Pohjois-Karjalan yritykset, jotka hakevat kasvua liiketoiminnalleen kansainvälistymisen kautta ja joilla on ollut jo asiakkuuksia ainakin kotimaassa. Mukana ohjelmakokonaisuudessa on ollut tähän mennessä yrityksiä mm. teollisuuteen tuotteita tai palveluita tuottavista yrityksistä, ohjelmointiyrityksiä, palveluliiketoiminnan yrityksiä sekä muita liiketoiminnan kasvua hakevia pk-yrityksiä. Esimerkkejä osallistujayrityksistä ovat Pekotek Oy, Ficon Oy, Solenovo Oy, Piippo Oy, Kelluu Oy ja SeeTrue Technologies Oy.

– Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten ohjelmia kehitetään koko ajan huomioiden globaali tilanne sekä asiakasyritysten kokemukset. Mukana olleet yritykset ovat asettaneet itselleen vientitavoitteita, ja näiden yhteissumma on noin 150 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvun varaa kuitenkin on, sillä pelkästään pohjoiskarjalaisten yritysten lisävientipotentiaali on miljardiluokkaa, jatkavat Ylitalo ja Mutanen.

Seuraava Pohjois-Karjalan kauppakamarin Global Steps -ohjelma käynnistyy 28.10.2021 ja haku avautuu keväällä 2021. Business Joensuun seuraava GoGlobal -valmennus kansainväliseen myyntiin käynnistyy 16.8.2021 ja haku avautuu toukokuussa 2021. GoGlobal -ohjelmassa järjestetään kaikille avoimia kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä Best Practice -klinikoita vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan kauppakamari, Global Steps -kansainvälistymisohjelma

Ohjelmapäällikkö Keijo Mutanen
puh. 040 555 2943
keijo.mutanen@kauppakamari.fi

Koulutus- ja palvelupäällikkö Mari Tuovinen
puh. 050 516 5208
mari.tuovinen@kauppakamari.fi
https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi/fi-fi/koulutus/global-steps/42/

Business Joensuu, GoGlobal-valmennusohjelma

Palvelujohtaja Janita Ylitalo
puh. 050 558 0214
janita.ylitalo@businessjoensuu.fi
https://www.businessjoensuu.fi/goglobal/

Yritysvalmentaja Marco Hautakoski
puh. 050 535 9081
marco.hautakoski@businessjoensuu.fi