- Käytettävyys on tärkeä juttu, perustelee viestinnän palvelukokonaisuuksia tuottavan Sencom Oy:n Jouni Turunen yrityksen asiakaslupausta. Lupauksen mukaan ”yksi kosketus riittää” – hämmästyttävän moneen asiaan.

Toimitusjohtaja Jouni Turusen mainitsemalla yhdellä kosketuksella saa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla jo nyt paljon: elävän yhteyden sote-ammattilaisiin ja sitä kautta monenlaista terveysneuvonnan, etälääkärin ja diagnostiikan palvelua sekä erilaisia ihmisen tarvitsemia tukipalveluita.  Kaikkea tätä Sencom tarjoaa tehokkaana, luotettavana ja skaalautuvana videoyhteyteen perustuvana palveluna.

Edelläkävijä

Tietotekniikan ammattilaiset Jouni Turunen ja Esa Vokkolainen perustivat Sencomin neljä vuotta sitten. Starttivaiheessa yritys rakensi asiakkailleen pilvistrategioita.

– Meillä oli vahva tuntuma siitä, mihin maailma on tietotekniikan puolella menossa. Harvalla yrityksellä oli osaamista, saati ymmärrystä siitä, miten teknologioita hyödyntämällä viestintä valjastetaan yrityksen kilpailukyvyn vauhdittajaksi. Teemme edelleen tätäkin työtä. Pystymme tuottamaan myös pienille yritykselle ratkaisuja, jotka ovat aiemmin olleet lähinnä suurten yritysten ulottuvilla, Turunen taustoittaa.

Näkökulman laajennusta

Sencom ei tyytynyt teknologiajargonin ja digimatran hyräilyyn, vaan keskittyi konkretiaan ja ihmiseen. Turusen ja Vokkolaisen oivallus oli peilata ripeästi kehittyvää teknologiaa valtavaan yhteiskunnalliseen muutokseen – väestön ikääntymiseen.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on nyt noin 1 150 000 yli 65-vuotiasta. Ennusteen mukaan heitä on vuonna 2030 reilut 300 000 ja vuonna 2040 jo lähes 400 000 enemmän. Suomalaisten ohella koko maailma vanhenee; vuoteen 2020 mennessä koko maapallolla on enemmän 65-vuotiaita kuin alle 5-vuotiaita.

– Ikärakenteen muutos tuo monia haasteita. Ihmiset elävät pidempään, palveluita tarvitaan. Paineet kohdistuvat eritoten sosiaali- ja terveydenhoitoalalle. Säästöjä haetaan, resursseja keskitetään, syrjäisille seuduille ei riitä lääkäreitä.

Sencom käynnisti heti ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen intensiivisen tuotekehitystyön. Innovatiivinen palvelumalli on ollut markkinoilla nyt noin vuoden. Asiakaspalaute on innostunutta.

Diagnosointi palvelukärkenä

Sencomin asiakastahoja ovat mm. yritykset, sairaanhoitopiirit, sote-alueet, hoivakodit, vakuutusyhtiöt. Mainituissa organisaatioissa vastassa eivät ole tietotekniikan ammattilaiset, vaan lääkärit, sairaanhoitajat ja sosiaalialan ammattilaiset.  Jouni Turusen mukaan osa lääkäreistä suhtautuu vielä varauksellisesti teknologiaan. Kokemus on kuitenkin selvästi osoittanut, että kun lääkäri pääsee konkreettisesti tutustumaan asiaan, hän oivaltaa nopeasti etädiagnostiikan hyödyt työssään.

– Teknologian pitää palvella ihmisiä luotettavasti, ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi. Teknologia mahdollistaa hienoja asioita ilman, että teknologia itsessään korostuu, Jouni Turunen tähdentää.

Etäyhteyden päässä ovat puolestaan tavalliset ja yhä iäkkäämmät ihmiset omissa kodeissaan, hoivakodeissa ja palveluasunnoissa. Videoyhteys lääkärin ja potilaan välillä toimii molempiin suuntiin; lääkäri näkee ja kuulee potilaan ja potilas lääkärin. Lääkärin työvälineitä ovat mm. digitaalinen stetoskooppi sekä iho-, nielu- ja korvakamerat. Moni tavanomaisen vastaanottokäynnin toimenpide onnistuu etänä – korvien tähystäminen, silmätutkimukset, sydänfilmi, sydän- ja keuhkoäänien kuulosteleminen, ihomuutosten ja luomien tarkastelu. Digitaaliset apuvälineet ja korkealaatuinen videokuva mahdollistavat tarkan diagnoosin.

– Sencom rakentaa viestintäympäristöt toimiala- ja asiakaskohtaisena kokonaispalveluna. Päätelaitteella näkyy vain olennainen – selkeänä ja helppokäyttöisenä. Kun kyse on ikäihmisistä ja pitkistä välimatkoista, rasittava matkustaminen, päivystykseen jonottaminen ja odottaminen voidaan korvata lääkärin etäpalvelulla.

Kustannustehokkuutta

Käytettävyyden, turvallisuuden ja inhimillisen palvelun lisäksi kyse on myös rahasta. Vuonna 2015 Suomen terveydenhuoltomenot olivat jo liki 20 miljardia euroa. Kasvu-uralla on menty kaiken aikaa.

– Ambulanssikäynti sairaalan päivystyksessä tai yksikin sairaalavuorokausi maksavat yhteiskunnalle paljon – moninkertaisesti etäpalvelun kustannuksia enemmän. Etäpalvelujen avulla säästöä syntyy myös sairauksia ennakoimalla.

Tuotekehityspuolella Sencom tavoittelee verkkoratkaisua, jolla viestinnän palvelukonsepti saadaan toimimaan syrjäseuduille, jonne nettiyhteydet eivät yllä. Uusia mahdollisuuksia on avautumassa myös kansalaisten etäasiointipisteisiin.

Vientimarkkinoille

Teknologian taivuttelua tavallisten ihmisten avuksi Sencom aikoo tehdä myös maailmalla. Kasvustrategiaa on rakennettu ja markkinatutkimusta tehty Euroopassa. Kansainvälistymisen ensietapiksi on seuloutunut Hollanti.

– Hollannissa on muutamia samantyyppisiä yrityksiä kuin me. Reaaliaikaisen diagnostiikan ratkaisuja tarjolla on vähäisesti – meitä odottaa vielä varsin tyhjä markkina.

 

FAKTA: Sencom Oy

  • Perustettu vuonna 2014
  • Tuottaa viestinnän palvelukokonaisuuksia yrityksille, julkiselle sektorille sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle
  • Erikoistunut Microsoftin teknologiaan
  • Sencom Enterprise -viestintäkokonaisuus mahdollistaa pilviteknologian palvelukokonaisuuden kustannustehokkaan ja monipuolisen hyödyntämisen myös pienille ja keskisuurille yrityksille
  • Sencom Care on sosiaali- ja terveysalan palvelu, jossa etädiagnostiikan rooli tulee korostumaan
  • Sencom Public on julkisen sektorin kustannustehokas viestintäkokonaisuus, jossa hyödynnetään monikanavaisuutta
  • Yhtiön liikevaihto on noin 400 000 euroa
  • Työntekijöitä 3 tukenaan valtakunnallinen kumppanuusverkosto
  • http://www.sencom.fi/

 

Teksti: Sirkka-Liisa Aaltonen / Viestintä Ässä Oy