”Yrittäminen menee koko ajan eteenpäin, ja siinä pitää olla sellainen oppipoika-asenne”, toteaa Janne Vihervuori kerratessaan kokemuksiaan Business Joensuusta ja VV-Sähkön matkaa yhden miehen kommandiittiyhtiöstä nykyiselleen.

Kävimme Yrityskuiskaus-kampanjan tiimoilta jututtamassa VV-Sähkön yrittäjää Janne Vihervuorta yrityksen toimitiloissa Joensuun Tolpontiellä. Janne Vihervuori asui Helsingissä 11 vuotta, suorittaen siellä sähköteknikon tutkinnon. Hän muutti takaisin Joensuuhun vuonna 2005 ja oli vuoden verran työntekijänä sähköalan yrityksessä. Nuori mies kuitenkin kaipasi lisää haastetta ja jo seuraavana vuonna hän perusti oman yrityksen, VV-Sähkön. Perustamisvaiheessa uusi yrittäjä koitti pärjätä omillaan:

– Varmasti olisin tarvinnut apua, mutta se on tää perus suomalaisluonne sellainen, että mistään ei kysellä mitään. Koin sen avun hakemisen ehkä hankalaksi silloin. En käynyt yrittäjäkursseja, enkä hakenut starttirahaa. Luulen, että avun saaminen ja apurahojen hakeminen on nykyään helpompaa ja sitä on varmasti kehitetty. Pitäisi kehittää edelleen, toteaa Vihervuori.

Yritys aloitti sähköurakoinnilla. Ensimmäisen työntekijän Vihervuori palkkasi vuoden yrittäjyyden jälkeen, vuonna 2007. Palkkaukseen hän sai palkkatukea.
– Edelleen on sama kaveri töissä, Vihervuori naurahtaa.

Vähitellen urakointien koot kasvoivat ja tänä päivänä yrityksen toimiala on LVIS, eli yritys tekee esimerkiksi sähköverkkojen asennuksia, vesijohto- ja lämpöremontteja sekä lämpöpumppujen asennuksia. Vihervuori kertoo, että tarkoitus on pystyä palvelemaan asiakkaita talotekniikan alalla mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Toimialan laajentuminen tapahtui syksyllä 2020 koronatukien myötä, jolloin Business Joensuun yritysvalmentaja Timo Hartikainen astui kuvioihin.

– Tää Business Joensuu homma lähti siitä, että tuttava, Lasse Immonen, on siellä töissä, kannusti hakemaan tukea ja ilmoitti, että Business Joensuulla tehdään yhdessä yrittäjän kanssa hakemuksia. Tosi hyvä, kun pääsi mukaan niihin piireihin ja tajusi, että siellä on ihan älyttömän hyviä palveluita, jotka ei maksa mitään. Koronatuen ansiosta mentiin kokonaan uusille urille, joista itsellä ei ollut tietoutta, ja se tuen saaminen tapahtui Business Joensuun isolla myötävaikutuksella. Laajentaminen putkipuolelle oli vuosia mielessä, mutta se on ollut vähän hankalaa, kun itellä ei oo kuin sähköpuolen koulutus, Vihervuori kertoo.

Hartikainen laittoi asiat liikkeelle selvittelemällä LVI-alan työsopimuksen pohjaa, antamalla neuvoa haastattelun lainalaisuuksista ja työpaikkailmoitusten laatimisesta sekä kävi tiivistä vuoropuhelua Vihervuoren kanssa rekrytoinnin eri vaiheissa. Syksyllä palkattiin LVI-asentajia ja yritysmuoto muutettiin Ky:stä Oy:ksi. Tällä hetkellä yritys etsii LVI-työnjohtajaa. Vihervuori kokee tulleensa kohdatuksi Business Joensuulla ennen kaikkea ihmisenä:

– Business Joensuussa porukka on asiakaspalvelulähtöistä. Kun ihmisellä on yrittäjätaustaa ja on ollut töissä paikassa, jossa asiakkaita pitää oikeasti palvella, niin sen näkee heti siitä käyttäytymisestä.

Joensuussa yrittämisen hyvinä puolina Vihervuori näkee lyhyet välimatkat ja ihmiset. Ruuhkia ei tämän kokoisessa kaupungissa ole, verkostot ovat toimivat ja rakennusalalla vallitsee hyvä ilmapiiri. Kun työmaalle ei joudu ajamaan montaa tuntia, palvelu tulee edullisemmaksi myös loppukäyttäjälle.

– Joensuussa on hyviä ihmisiä, hyviä asiakkaita ja ihmiset tuntee toisensa, Vihervuori toteaa.

Tällä hetkellä VV-sähköllä on noin 15 työntekijää ja kehityksen tavoittelu pitää yrittäjän liikkeessä. Niin tekniikka kuin yrittäjyyskin etenee kovaa vauhtia, ja kelkassa on pysyttävä, mikäli tahtoo menestyä. Matka ei ole ollut mutkaton, mutta Vihervuoren mielestä tärkeintä on pitää yllä oppipoika-asennetta:

– Ongelmia on ollut ja oppirahoja on maksettu. Mutta täähän on tää yrittäminen ja ylipäänsä tekniikka, että se menee koko ajan eteenpäin ja siinä pitää olla sellainen oppipoika-asenne. Takki auki ei voi olla. Ongelmat on jossain määrin ihan hyviäkin. Tavallaan tie menestymiseen on kivinen ja niitä ongelmia tulee vastaan, mutta niistä pitää vaan pystyä pääsemään yli ja ottaa oppia. Niin oon sitä ajatellut.

Yrityksen yhteistyö Business Joensuun kanssa on kestänyt jo yli vuoden ja jatkuu edelleen. Vihervuoren mielessä siintää uusien työntekijöiden palkkaaminen. Tällä hetkellä ala työllistää hyvin, ja hyvien työntekijöiden löytäminen on Vihervuoren mukaan haastavaa. Hän korostaa vahvasti hyvän työntekijän arvoa:

– Hyvistä ihmisistä pitäisi pystyä pitämään kaikin keinoin kiinni. Mitä isommaksi yritys kasvaa, sitä enemmän sillä on merkitystä. Niin se on. Varsinkin tällä alalla työntekijän asema on ratkaiseva, eikä hyvän työntekijän merkitystä voi korostaa liikaa. Sanotaanko, että sähkö- tai putkimies, sellainen ammattilainen, otettaisi välittömästi töihin, ja sille olisi töitä monessa firmassa täällä, Vihervuori toteaa.

Vihervuori toivoo, että yrittäjille suunnatut palvelut tehtäisiin yrittäjille entistä helpommin lähestyttäviksi, ja kun uusi yritys ilmoitetaan kaupparekisteriin, yhteydenotto tapahtuisi julkiselta hallinnolta yritykseen, eikä toisin päin:

– Silloin aloitusvaiheessa sitä apua kaikista eniten tarvitaan, eikä silloin alussa todennäköisesti ole hirveästi kontakteja tai verkostoja muihin yrittäjiin. Siellä voi olla sellaisia tyyppejä, joilla on tosi hyvä yritysidea, olis ahkera ihminen ja pärjäis siinä yrittäjänä, mutta se aikaisen avun tarve jää kokonaan huomiotta.

Vihervuori uskoo hyvään neuvoon: minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Tämän vuoksi on tärkeää toimia vastuullisesti, asiakkaita ja muita alan toimijoita kunnioittaen.

”Business Joensuussa porukka on asiakaspalvelulähtöistä. – Janne Vihervuori”

Teksti: Hanne Hynynen
Kuvat: Stefan de Batselier