Joensuun kaupunki on valittu vuoden vihreäksi edelläkävijäksi 2019. Kuntarahoituksen myöntämä palkinto on tunnustus toimijalle, jonka ympäristöajattelu ja -teot inspiroivat ja toimivat esimerkkinä ympäristöystävällisessä rakentamisessa.

Palkintona Kuntarahoitus lahjoittaa Joensuun kaupungille taideleikkipaikan. Taideleikkipaikka valmistuu kesällä 2019 Joensuun torin lähettyville Kävelykadun varrelle. Kohteen suunnittelusta vastaa luovaan ympäristösuunnitteluun erikoistunut suomalainen Berry Creative.

Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen iloitsee sekä tunnustuksesta että konkreettisesta palkinnosta joensuulaisille:

– Olemme kiitollisia, että ilmastotyömme on huomattu maanlaajuisesti. Joensuulla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2025. Investoimme rakentamiseen joka tapauksessa, joten miksi emme huomioisi siinä tilatarpeiden lisäksi myös ympäristövaikutuksia? Sama ajattelu toistuu julkisissa hankinnoissamme. Viime vuonna huomioimme ympäristökriteerit yli 90 prosentissa kaupunkimme kaikista kilpailutuksista, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen kertoo.

Palkinto myönnettiin 23.1. Helsingissä. Palkinnon vastaanottivat kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja kaupungin tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen. Palkinnon luovuttivat ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.

Palkinnon ajoitus täydellinen

Taideleikkipaikka suunnitellaan kevään aikana ja toteutetaan kesällä. Kävelykadun leikkipaikka purettiin toriremontin ja väistötorin alta pois pari vuotta sitten. Alueen palauttaminen leikkipaikaksi oli kaupungin rakennusohjelmassa tälle vuodelle, joten ajankohta lahjoitukselle on hyvä.

– Kuntarahoituksen lahjoituksen ansiosta leikkipaikalle saadaan jotain taatusti uniikkia, joka ilahduttaa keskeisen sijaintinsa ansiosta mahdollisimman montaa lasta, kaupunkilaista ja keskustassa kävijää, puistosuunnittelija Paula Lamminsalo.

Leikkipaikka suunnitellaan yhteistyössä kaupungin kanssa kevään aikana.

Kokonaisvaltainen ote ympäristöajattelussa

Ympäristötavoitteet on kirjattu Joensuun kaupungin strategiaan, jossa otetaan ilmasto huomioon kaikessa kaupungin suunnittelussa ja toiminnassa. Ympäristöajattelu konkretisoituu myös kaupunkilaisten arjessa vihreää teknologiaa hyödyntävissä ja Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella rahoitetuissa uusissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Kaupungissa on toteutettu peräti kuusi hanketta Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella.

Useat vihreän sertifikaatin saaneista kohteista ovat kouluja ja päiväkoteja. Karhunmäen ja Nepenmäen kouluissa oppilaita kannustetaan vihreään ajatteluun antamalla heille mahdollisuus tarkastella koulun energiankulutusta, ilmaisenergian tuottoa ja veden kulutusta reaaliaikaisesta seurantajärjestelmästä.

– Jatkosuunnitelmissa on, että oppilaat voisivat reaaliaikaisesti nähdä myös omien toimiensa vaikutukset edellä mainittuihin asioihin, esimerkiksi veden ja sähkön säästön, Timo Korhonen kertoo.

Lue lisää Joensuun kaupungin vihreän rahoituksen hankkeista täällä.
Lue lisää Kuntarahoituksen vihreästä rahoituksesta täällä.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Kari Karjalainen
+358 400 827 357
kari.karjalainen@joensuu.fi

puistosuunnittelija Paula Lamminsalo
+358 50 913 1664
paula.lamminsalo@joensuu.fi