Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt kaksi uutta tuotantotukityyppiä. Uusien tukien myötä elokuva-, TV- ja suoratoistopalvelusarjojen kuvaaminen Pohjois-Karjalassa on entistäkin kannattavampaa.

Itä-Suomen elokuvakomissio palvelee kotimaisia ja ulkomaisia audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöitä. Autamme alueellisesti niin tukien hankinnassa kuin tuotannon eri vaiheiden järjestelyissä aina esituotannosta kuvauksiin saakka.

Uusi pilottituotantotuki TV-sarjoille

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tukee TV- ja suoratoistosarjojen pilottijaksojen tuotantoa Pohjois-Karjalassa. Tuotantotukea voidaan myöntää sarjojen pilottijaksoille, joiden katsotaan edistävän alueen kehitystä ja joiden lopullinen sarjatuotanto kuvataan Pohjois-Karjalassa. Pilottituotantotuen suuruus on maksimissaan 25 000 €.

Uudesta myyntitrailerituesta vauhtia markkinointiin

Vauhtia elokuvan, TV- tai suoratoistosarjan markkinointiin voi saada myyntitrailerituesta. Tuotantotukea voidaan myöntää trailereille, joiden katsotaan edistävän alueen kehitystä ja joiden lopullinen tuotanto kuvataan Pohjois-Karjalassa. Myyntitrailerituen suuruus on maksimissaan 5000 €.

25% tuotantotuki jatkuu

Lisäksi olemassa oleva tuotantotukimalli Pohjois-Karjalan alueella kokonaan tai osittain toteuttaville tuotannoille jatkuu. Alueella tapahtuvaan toteutukseen voivat kuulua esimerkiksi Pohjois-Karjalassa toteutuvat kuvauspäivät ja/ tai alueellisen työvoiman ja palveluiden hyödyntäminen. Tuen suuruus on 25% alueella syntyvistä kuluista

Hyväksyttäviä tuotantotuen kohteita ovat pitkät näytelmäelokuvat, dokumentti-, animaatio- ja lyhytelokuvat, fiktiiviset tai reality tv- tai suoratoistopalvelusarjat tai niiden jaksot, musiikkivideot sekä soveltuvin osin myös pelituotannot ja muut interaktiiviset tuotteet. Tuotannon sopivuus tuen piiriin arvioidaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoa tuotantotuista löydät täältä.

Lisätietoa:
Perttu Mutka
Elokuvakomissaari
Elokuvatuotannot, sijoittuminen, luovat alat
+358 50 415 5066
+358 10 419 8096