Joensuulainen fotoniikkayritys Nanocomp lähti mukaan ensimmäisten joukossa kokeilemaan rekrytointia kansainvälisiltä markkinoilta. Business Joensuun, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteistyössä toteuttama uusi rekrytointi- ja sijoittumispalvelu on tuottanut tuloksia jo pilotointivaiheessa vuoden 2021 alussa. Kotouttamisen palvelut tulevat jatkossa muodostamaan International House of Joensuu -kokonaisuuden.

Rekrytointi- ja sijoittumispalvelun tavoitteena on tukea osaajapulasta kärsivien yritysten kasvua ja vauhdittaa maakunnan yrityselämää ja kasvua. Eri alojen osaajia haetaan ympäri maailmaa verkostojen ja markkinoinnin avulla. Aluksi palveluun valikoitui mukaan fotoniikkayrityksiä, jonka kapealla erikoisalalla toimivat osaajat ovat levittäytyneet ympäri maailmaa. Valoon perustuva teknologia eli fotoniikka ja sen sovellukset ovat keskeisessä roolissa lähes kaikilla elämänaloilla.

Joensuulainen Nanocomp lähti mukaan kokeilemaan erikoisalan rekrytointia ulkomailta palvelun avulla.

Kasvaville aloille kansainvälistä huippuosaamista

Uuden palvelun kautta Joensuuhun on saatu ensimmäinen kansainvälinen asiantuntijatason osaaja tammikuun alussa. Moskovasta Joensuuhun muuttanut Dmitry Leskin on fotoniikan erityisasiantuntija, ja työskentelee nyt Nanocompilla mikro-optiikan suunnittelijana. Nanocompilla on suuri tarve löytää kansainvälisiä osaajia.

– Mahtavaa saada Dmitri täydentämään kansainvälistä osaajajoukkoamme! Koska toimimme kapealla alalla, huippuosaajatkin ovat levittäytyneet ympäri maailmaa. Yrityksen resurssit etsiä sopivia osaajia ovat vähäiset, joten uusi palvelu on meille korvaamaton, Nanocompin myynti- ja markkinointijohtaja Matti Eronen kertoo.

– Asettuminen Joensuuhun on sujunut hyvin helposti. Suomessa on hyvin samankaltainen ilmasto kuin Moskovassa ja ihmiset puhuvat hyvin englantia. Sain paljon apua palvelun kautta työlupaan ja muuttamiseen liittyvissä asioissa, Dmitry Leskin kertoo.

– Koronan vuoksi kaikki tapahtui etäyhteyksillä, mutta oikein sujuvasti. Ennen muuttoamme olimme vuokranneet asunnon ja jopa ostaneet muutamia kalusteita Suomesta, koska saamamme apu projektin kautta oli niin konkreettista ja hyvää, Leskin jatkaa.

Pohjois-Karjalasta mallikas maakunta kansainväliseen rekrytointiin

Uuden palvelukokonaisuuden taustalla on Become Karelian! Work and live in North Karelia -projekti. Tavoitteena on saada mukaan vähintään 12 rekrytoivaa yritystä ja 25 kansainvälistä työntekijää. Projektissa käytetään jo olemassa olevia, hyviä toimintamalleja, mutta kehitetään myös uusia. Business Joensuu vastaa kansainvälisestä rekrytoinnista sekä yritysyhteistyöstä maakunnassa. Palvelumallissa maakunnan eri toimijoiden palvelut kootaan yhteen osoitteeseen, jolloin kansainvälisen osaajan on helppo löytää tarvitsemansa tiedot Pohjois-Karjalaan muuttamista ja työllistymistä varten. Yhtenäinen markkinointi parantaa Pohjois-Karjalan houkuttelevuutta ja vetovoimaa myös kansainväliselle kentälle. Konkreettista apua saa esimerkiksi työlupiin, muuttamiseen tai vaikkapa perheen päiväkoti- ja koulupaikkoihin.

– Kansainvälisten osaajien rekrytointi on koko Suomea koskeva haaste ja kilpailu on kovaa. Yritysten suhtautuminen kansainvälisiin rekrytointeihin on yhä positiivisempaa ja osaamisen merkitys kasvaa. Yritykset ovat osa kansainvälistä liiketoimintaa, ja osaajat voivat tulla maakuntaan myös globaaleilta markkinoilta.

Uusi palvelumalli kehitettiin ratkaisemaan tätä ongelmaa Pohjois-Karjalassa ja se vahvistaa asemaamme kansallisella tasolla, Business Joensuun kehityspäällikkö Larisa Marttinen kertoo.
–Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten sekä kansainvälisen rekrytointiyrityksen kanssa löytääksemme eri alan osaajat oikeisiin työpaikkoihin. Suomen työmarkkinat kansainvälistyvät pikkuhiljaa, mutta varmasti, Marttinen jatkaa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto huolehtii maakunnan brändistä ja sen veto- ja pitovoimasta. Uusien osaajien toivotaan jäävän maakuntaan pysyvästi. Maakunnan etuina ovat esimerkiksi kansainvälisesti toimivat yritykset, hyvät kulkuyhteydet ja lyhyt lentomatka Helsinkiin sekä turvallinen ja onnellinen ympäristö.

– Suomi on mittaustenkin mukaan maailman onnellisin maa. Pohjois-Karjalan markkinoinnissa kerromme paitsi onnellisuudesta myös turvallisuudesta ja hyvän elämän mahdollisuuksista maakunnassamme. Materiaalien avulla tarjoamme tietoa kiinnostavalla tavalla osaajille, jotka eivät tiedä maakunnasta mitään, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Heli Räsänen kehuu.

Lisätietoja:
Larisa Marttinen, kehityspäällikkö
Kansainväliset osaajat yritysten kasvun tukena, Business Joensuu
Puh. +358 50532 4004
larisa.marttinen@businessjoensuu.fi

Become Karelian! Work and live in North Karelia -projekti on osa kolmivuotista EU-rahoitteista Kokka kohti Suomea -projekti. Mukana ovat Business Joensuu, Joensuun kaupunki sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Projektissa pilotoidaan eri palveluita, kuten Joensuun kaupungin International House of Joensuu, joka on kansainvälisesti toimiva tieto- ja kotoutuspalvelu sekä Business Joensuun kansainvälisen rekrytoimisen toimintamalli. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa maakunnan brändin kansainvälisestä markkinoinnista.